Loading...

ویدئو : می خواهیم زندگی کنیم/ حرف های بزرگ یک کودک فلسطینی

حرف های شیرین کودک فلسطینی با مردم جهان که از صلح صحبت می کند و از همه درخواست می کند تا اجازه دهند بچه های فلسطینی، مثل تمام بچه های دنیا بتوانند زندگی کنند/

ویدئو :   می خواهیم زندگی کنیم/ حرف های بزرگ یک کودک فلسطینی


نظرات

    ارسال نظر