Loading...

ویدئو : روباهی در تهران که سهمیه اش را از بقالی می گیرد و می رود

یک روباه در تهران که سهمیه اش را از بقالی می گیرد و می رود. تهران پر از روباه است. شاید بسیاری از شما به ویژه در زمستان آنها را در کوچه دیده باشید.

ویدئو :   روباهی در تهران که سهمیه اش را از بقالی می گیرد و می رود


نظرات

    ارسال نظر