Loading...

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی و تصاویر پاپوش های قلاب بافی متفاوت

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی و تصاویر پاپوش های قلاب بافی متفاوت
در این مدل رویه پاپوش پایه کوتاه بافته شده و براحتی می تونید روی اون را مروارید دوزی، سنگ دوزی یا شماره دوزی کنید.

نکته مهم در بافت پاپوش قلاب بافی شیک اینه که به اصول بافت توجه کنید نه به تعداد دانه ها. چون تعداد دانه ها ممکنه با توجه به اندازه پای شما و ضخامت نخ و قلابتون متفاوت باشه.
همونطور که در تصاویر رویه و کف پاپوش می بینید. بافت از نوک پنجه تا نیمه رویه پا، افرایش یافته و در رج های بعدی کاهش پیدا می کنه.

اگر پای باریک و بلندی دارید می تونید بین افزایش و کاهش دانه ها چند رج صاف (همان تعداد دانه) ببافید.

نمای جلو پاپوش

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

کف پاپوش

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

 مرحله اول بافت پاپوش قلاب بافی شیک : بافت پنجه پا و بخش جلویی

بافت پاپوش از سرپنجه شروع میشه. به اندازه پنچه های پاتون زنجیره بزنید.

در این نمونه 18 زنجیره بافته شده.

از زنجیره چهارم به بعد را 14 پایه بلند ببافید.
هر 3 زنجیره ابتدای رج برابر با یک پایه بلند است.
اولین زنجیره ابتدای بافت برای در نرفتن نخ می ماند و بافته نمیشود.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

3 زنجیره زده و روی پایه های رج قبل یک پایه بلند می بافیم.(13 پایه) یک پایه هم روی زنجیره سوم ابتدای رج قبل می زنیم.

3 رج دیگر پایه بلند ببافید.
در کل 5 رج پایه بلند بافته شده.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

6 زنجیره زده و به دومین زنجیره شروع بافت با پایه بلند وصل کنید. همه رج را پایه بلند ببافید.(15 پایه بلند)

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

6 زنجیره زده و به طرف دیگر بافت، روی آخرین رج که بافته بودیم (رج قبل) همه پایه کوتاه ببافید.

ADVERTISEMENT

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

در آخری 2 پایه کوتاه ببافید تا در کل 16 پایه کوتاه شود.

6 پایه کوتاه روی زنجیره ها می بافیم.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

رج هایی که روی زنجیره پایه کوتاه بافته می شود. قبل از بافت پایه بلند 2 زنجیره می زنیم.
2 زنجیره زده و روی هر پایه رج قبل یک پایه بلند می بافیم.

2 زنجیره می بافیم.

روی زنجیر ها 6پایه کوتاه می زنیم.

16 پایه کوتاه (روی هر پایه رج قبل یکی) می بافیم.

آموزش قلاب بافی , بافت پاپوش قلاب بافی شیک

6 زنجیره زده و روی هر پایه بلند رج قبل یک پایه بلند می بافیم.
یک پایه بلند هم روی 2 زنجیره می بافیم.
به این ترتیب یک دانه اضافه می شود.

6 زنجیره می زنیم.

16 پایه کوتاه می بافیم.
6 پایه کوتاه روی زنجیره ها می زنیم.

2 زنجیره زده و روی پایه بلندها را پایه بلند می بافیم.

آموزش قلاب بافی , بافت پاپوش قلاب بافی شیک

2 زنجیره زده و روی زنجیره ها را 6 پایه کوتاه می بافیم.
روی هر پایه کوتاه رج قبل هم یک پایه کوتاه می بافیم.

برای بند سوم 7 زنجیره می زنیم.
روی 2 زنجیره یک پایه بلند می بافیم.
دقت کنید یک رج سمت چپ دانه اضافه می کنیم و یک رج سمت راست تا بافت قرینه شود.

روی هر گره یک پایه بلند و وی 2 زنجیره هم پایه بلند می بافیم.

آموزش قلاب بافی , بافت پاپوش قلاب بافی شیک

7 زنجیره بافته و روی اولین پایه کوتاه بعد بند 2 پایه کوتاه بافته تا رسیدن به بند، روی هر پایه کوتاه 1پایه کوتاه می بافیم.
قبلا سمت چپ اضافه کردیم این رج سمت راست.

روی زنجیره ها 7 پایه کوتاه بافته دو زنجیره می زنیم و پایه بلندها را می بافیم.
یک پایه اضافه می شود.
دو زنجیره زده، 7 پایه کوتاه بافته و روی پایه های رج قبل را هم پایه کوتاه می بافیم.

مجددا یک بند 7 زنجیره ای و 7 پایه کوتاه می بافیم.


یک بند 8 زنجیره ای و یک بند 9 زنجیره ای هم می بافیم.

روی 8 زنجیره 8 پایه کوتاه و روی 9 زنجیره ، 9 پایه کوتاه می بافیم.

با پایه کوتاه روی 2 زنجیره وصل می کنیم.
2 زنجیره زده و رج پایه بلند را می بافیم.

10 زنجیره زده و پایه کوتاه ها را هم می بافیم.

یک پایه کوتاه آخر را نمی بافیم.
از این رج دانه ها از طرفین کم می شود.
10 زنجیره و پایه بلندها را می بافیم.

روی بند 10 زنجیره ای 10 پایه کوتاه بافته می شود.

بند هشتم که آخرین بند است هم 10 زنجیره ای می بافیم.
دقت کنید که در کم کردن دانه ها قرینگی رعایت شود.
یک رج سمت چپ یک رج سمت راست.

یند ده تایی دوم که بافته شد. رج را تمام کرده و نخ را گره زده و می چینیم.

قسمت جلوی پاپوش بافته شد.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

 

مرحله دوم بافت پاپوش قلاب بافی شیک : بافت کفی 

نیمی از پاپوش بافته شده ، حالا نوبت کامل کردن کفی و بافت پشت پاشنه پا است.

نخ را به اولین پایه سمت راست کفی وصل می کنیم. 3 زنجیره می بافیم.آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

روی هر پایه رج قبل یک پایه بلند و روی سومین زنجیره هم پایه بلند می بافیم.
در این نمونه 16 پایه

3 زنجیره زده کار را برگردانه و تمام رج را پایه بلند می بافیم.

بافت را تا رسیدن به پشت پاشنه پا ادامه می دهیم. نخ را قطع می کنیم.

آموزش بافت کفش روفرشی , بافت پاپوش قلاب بافی

حالا برای بافت پشت پاپوش ، به اندازه پاشنه پا(در این نمونه 6 رج) را از طرفین با گیره علامت می زنیم.

آموزش بافت کفش روفرشی , بافت پاپوش قلاب بافی

 

مرحله پایانی بافت پاپوش قلاب بافی شیک : بافت پشت پاشنه 

نخ را وصل کرده و روی زنجیره وسط (یا وسط پایه بلند) کناره کفی یک پایه بلند می بافیم.

آموزش قلاب بافی , بافت پاپوش با قلاب

یک پایه هم وسط دو رج می بافیم.

آموزش قلاب بافی , بافت پاپوش با قلاب

به همین ترتیب تا رسیدن به نوک بافت پایه بلند می بافیم.
روی نوک بافت هم یک پایه بلند زده و روی هر پایه بلند کفی یک پایه بلند می بافیم.

طرف دیگر را هم مثل طرف اول می بافیم.
بافت به این شکل حالت کاسه ای می گیرد.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

3زنجیره زده، کار را برگردانده و همه را پایه بلند می بافیم. به طول دلخواه برای پشت پاشنه پا، پایه بلند می بافیم. در این نمونه 5 رج است.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

18 زنجیره می بافیم.

به دومین پایه کوتاه رویه پاپوش با پایه کوتاه وصل می کنیم.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

تا یک دانه مانده به آخر رویه پاپوش را پایه کوتاه میبافیم.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

18 زنجیره زده و به ابتدای پایه بلند پشت پاشنه پا وصل می کنیم.

بافت تا اینجا به این شکل می شود.

حالا یک رج همه را پایه کوتاه می بافیم.
روی زنجیره ها را 18 پایه کوتاه می بافیم.

آموزش قلاب بافی , بافت پاپوش با قلاب

رویه پاپوش هم روی هر گره رج قبل یک پایه کوتاه می بافیم.

بافت پاپوش قلاب بافی شیک به پایان رسید. این هم پاپوش زیبای ما

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

رویه پاپوش را می توانید با گل و برگ قلاب بافی، گلدوزی، شماره دوزی ، مروارید دوزی یا سنگ دوزی تزیین کنید.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک

منبع : تصویر زندگی

0
بازخوردها
  ارسال نظر
  Day Deal
   

   همیشه با شما خواهیم بود

   

   

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در فیسبوک     فروشگاه اینترنتی دی دیل در توییتر    فروشگاه اینترنتی دی دیل در اینستاگرام

    

    

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در تلگرام      فروشگاه اینترنتی دی دیل در پینترنست     فروشگاه اینترنتی دیل دیل در آپارات

   

   

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در فیسنما      دی دیل در کلوب    فروشگاه اینترنتی دیل دیل در لنزور 

                 

   

               تماس با ما            

    

  021-33972251

   

  0935-9494634

   

  شنبه تا چهارشنبه

   

  ساعت 9 الی 17

   

  پنجشنبه ساعت

   

  9 الی 14

   

   

  کد کیو آر فروشگاه
  کوالا دیزاین؛ طراحی سایت، سئو، دیجیتال مار کتینگ

  برند ها