Loading...

کنجد و خواص آن

کنجد و خواص آن
بهترين آن سفيد تازه چرب آن است و اثر آن تا دو سال باقي مي ماند كه نانواها بر روي نان مي پاشند و از آن حلوا درست مي كنند و روغن آن در اكثر مرهم ها استفاده مي شود و به خاطر غلظتي كه دارد دير فاسد مي شود . كنجد پوست كنده زودتر از پوست نكنده آن فاسد مي شود.

طبيعت آن گرم و تر در آخر اول مي باشد.

كنجد مقوي و باز كننده گرفتگي ها و غذايي لطيف و چاق كننده باعث نرمي آواز صدا ، درمان خشونت حلق ، مصلح اخلاط سوخته و سودا ، ملين معده و روده و مقعد ،كاهش و رمان ورمهاي گرم مي باشد.

خوردن آن با شراب براي عقرب و مار گزيدگي درمان است.


كنجد باعث چاق شدن و تقويت نيروي جنسي خصوصاً اگر با مغز بادام ، خشخاش و شكر مصرف شود.

اگر آن را با نبات بكوبيد و مصرف كنيد براي رفع سوزش مري و معده و ترش كردن در اثر معده سوداوي و سوزش در اثر ادويه تند و براي نرم كردن معده و روده و دفع سنگ كليه در صورتي كه مداوم مصرف شود مفيد است.

خوردن گردوی سوخته وکنجدبانخودخونریزی بواسیررا قطع میکند.

خوردن آب پخته كنجد باعث شروع خونريزي قاعدگي مي شود.

روغن كنجد ، انيسون و خيسانده مويز براي شقاق و خارش دموي و بلغمي اگر خورده شود مفيد است.

كنجد و بذر كتان باعث تقويت نيروي جنسي مي شود و با خيسانده صبر براي سرفه و بيماريهاي سينه و زخمها و عفونت هاي ريوي مفيد ست. اگر آنرا ساييده با شراب بخوريد براي رفع قولنج و گزيدن مار شاخدار مفيد است.

از مضار آن بدي هضم است كه بايد آن را بو داد و يا با عسل خورد . اگر لابلاي دندان بماند باعثبدبویی دهان می شودو باعث سردرد میشود که مصلح آن عسل است.بدل آن بذر كتان مي باشد.

ضماد آن باعث ورمها و نرمي پوست بدن و بر طرف كننده لكه هاي سياه و خون مردگي زير پوست و كبودي پوست و قولنج و مار گزيدگي ، درمان سوختگي با آتش و مانع تاول پوست بعد از سوختگي و تسكين درد آن مي شود.

ماليدن آب برگ كنجد باعث سياهي و بلند شدن مو و برطرف كننده جوشهاي سوداوي سر ضماد آن با شراب كه پخته شود كاهش ورم و درد و ضربان چشم مي دهد.

اگر ريشه آن را در آب بجوشانيد و سر و مو را با آن بشوييد باعث بلندي و سياهي مو و برطرف كننده موخورده مي شود.

روغن كنجد گرم و تر در دوم و اثر آن تا هفت سال باقي مي ماند .

خوردن روغن كنجد ملين ، مرطوب كننده ، چاق كننده ، باز كننده گرفتگي ها ، رفع سوختگي در اثر غلبه خلط ( اخلاط سوخته ) مي باشد و تنگي و دشواري تنفس ، سرفه خشك ، زخم و عفونت ريه ، تشنج خشك و سوزش ادرار را بر طرف مي كند .

اگر آن را با فلفل سفيد و مصطكي بجوشانيد و در گوش بريزيد گرفتگي هاي گوش باز مي شود .

ماليدن آن با سفيده تخم مرغ براي كاهش ورمها و سفتي ها و سنگيني چشم و با روغن زيتون و زرده تخم مرغ براي رفع چشم و با بزرقطونا براي خارش و خشكي بدن و سوختگي با آتش و سوختگي و زخم بعد از نوره كشيدن مفيد است.

ماليدن روغن كنجد روي پوست آن را نرم و براق مي كند .

اگر پارچه را به روغن كنجد آغشته كنيد و بر عضو سوخته مرتب بگذرايد و يا بر بثورات پوستي شبيه آبله درمان مي شود.

ماليدن روغن بر روي بواسير باعث نرم شدن و خروج مدفوع مي شود.

براي مزاج سوداوي مضر و باعث بدي هضم ، سست كننده معده و افزايش صفرا مي شود.

مصلح آن جوشانيدن آن با پياز يا كمي خمير و خوردن آن با آّب ليمو مي باشد .

بدل آن روغن بادام شيرين است .

0
بازخوردها
  ارسال نظر
  Day Deal
   

   همیشه با شما خواهیم بود

   

   

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در فیسبوک     فروشگاه اینترنتی دی دیل در توییتر    فروشگاه اینترنتی دی دیل در اینستاگرام

    

    

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در تلگرام      فروشگاه اینترنتی دی دیل در پینترنست     فروشگاه اینترنتی دیل دیل در آپارات

   

   

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در فیسنما      دی دیل در کلوب    فروشگاه اینترنتی دیل دیل در لنزور 

                 

   

               تماس با ما            

    

  021-33972251

   

  0935-9494634

   

  شنبه تا چهارشنبه

   

  ساعت 9 الی 17

   

  پنجشنبه ساعت

   

  9 الی 14

   

   

  کد کیو آر فروشگاه
  کوالا دیزاین؛ طراحی سایت، سئو، دیجیتال مار کتینگ

  برند ها