Loading...

اسم دختر خاص و تک جدید ۹۸

اسم دختر خاص و تک جدید ۹۸
اگر می خواهید بدانید که بهترین و زیباترین و خاص ترین اسم های دخترانه کدام ها هستند ما امروز به شما لیستی از اسم ها را معرفی می کنیم.

اسم دختر زیبا و خاص با الف

 

آبانسا

به معنای: مانند آبان
ریشه مربوط به: فارسی

 

آبدیس
به معنای: مانند آب زلال و شفاف
ریشه مربوط به: فارسی

 

آبناز

به معنای: نام زنی در منظومه ویس و رامین، مایه فخر آب، کنایه از لطافت پوست
ریشه مربوط به: فارسی

 

آبنوس
به معنای: درختی که چوب آن سیاه رنگ است و میوه‌ای بسیار شیرین و به شکل انگور دارد.
ریشه مربوط به: فارسی

 

آپاما
به معنای: اسم دختر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
ریشه مربوط به: فارسی

 

آتاناز
به معنای: دختر نازنین بابا
ریشه مربوط به: فارسی

 

آتریسا
به معنای: آذرگون مانند آتش، دختری با چهره‌ای زیبا و برافروخته
ریشه مربوط به: فارسی

 

آترین
به معنای: آذرین مانند آتش، زیبا و پر انرژی
ریشه مربوط به: فارسی

 

آتنا
به معنای: در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت
ریشه مربوط به: فرانسوی

 

آتوسا
به معنای: نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی و به به معنای قدرت و توانمندی است. اسم ریشه مربوط به یونانی دارد اما از گذشته دور در فرهنگ ایرانی بوده است.
ریشه مربوط به: یونانی

 

آدرینا
به معنای: آتشین، سرخ رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین
ریشه مربوط به: فارسی

 

آدونیس
به معنای: آدنیس، گلی به رنگ زرد و قرمز که فقط هنگام تابش خورشید باز می‌شود.
ریشه مربوط به: فنیقی

 

آذرگل
به معنای: گلی سرخ رنگ شبیه شقایق
ریشه مربوط به: فارسی

 

آذرمینا
به معنای: لعل گون، سرخ رنگ
ریشه مربوط به: فارسی

 

آذین
به معنای: زینت، زیور، نام یکی از فرماندهان سپاه بابک خرم دین، نام پهلوانی در ویس و رامین
ریشه مربوط به: فارسی

 

آرامیس
به معنای: آرامش، راحتی
ریشه مربوط به: یونانی

 

آرشیدا
به معنای: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان (آر به دوبه معنای به کار می‌رود: اول مخفف آریایی و دیگری مخفف آرا به معنای آراینده)
ریشه مربوط به: فارسی

 

آرنیکا
به معنای: آریایی نیک خو
ریشه مربوط به: فارسی

 

آروشا
به معنای: درخشان، نورانی، باهوش، نام دختر داریوش سوم
ریشه مربوط به: فارسی

 

آریانا
به معنای: منسوب به آریا، آریایی، نام قدیم ایران
ریشه مربوط به: فارسی

 

آریاناز
به معنای: موجب فخر و مباهات قوم آریایی
ریشه مربوط به: فارسی

 

آسمان
به معنای: فضای بالای سر که آبی رنگ به نظر می‌رسد، نام روز بیست وهفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
ریشه مربوط به: فارسی

 

آسنا
به معنای: روشنایی درونی، سرشت مادرزادی
ریشه مربوط به: اوستایی – پهلوی

 

آسو
به معنای: شفق، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می‌کنند.
ریشه مربوط به: کردی

 

آلاگل
به معنای: آلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی
ریشه مربوط به: فارسی – ترکی

 

آمتیس
به معنای: آمیتیس، نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی که با بختنصر پادشاه بابل ازدواج کرد.
ریشه مربوط به: فارسی

 

آناشید
به معنای: مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر
ریشه مربوط به: فارسی

 

آوینا
به معنای: عشق
ریشه مربوط به: کردی

 

آیدا
به معنای: شاد، خوش
ریشه مربوط به: ترکی

 

آیسان
به معنای: آی (ترکی) + سان (فارسی) زیبا، مانند ماه
ریشه مربوط به: فارسی – ترکی

 

آیسل
به معنای: زیبا و درخشان مانند ماه
ریشه مربوط به: ترکی

 

آیسو
به معنای: مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب، باطراوت و درخشنده، ماه و آب، زیبارو
ریشه مربوط به: ترکی

 

آیشن
به معنای: مثل ماه، در زیبایی همانند ماه، شبیه ماه، (در مجاز زیبا)، ماهورا، زیبا رو
ریشه مربوط به: ترکی

 

آیگل
به معنای: آی (ترکی) + گل (فارسی) گلی چون ماه
ریشه مربوط به: فارسی – ترکی

 

آیما
به معنای: ماه من، مجازا عزیز من، زیبا رو، بانوی زیبا، دختر خوش چهره
ریشه مربوط به: فارسی – ترکی

 

اُلگا
به معنای: اولین قدیسه‌ی روسی، همسر و نایب
ریشه مربوط به: یونانی

 

اِلِنا
به معنای: هلن و هلنا
ریشه مربوط به: یونانی

 

اِلآی
به معنای: ماه ایل؛ (به مجاز) زیباروی ایل
ریشه مربوط به: ترکی

 

اِلسانا
به معنای: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان
ریشه مربوط به: ترکی

 

اِلینا
به معنای: نیکویی و نعمت برای ما
ریشه مربوط به: عربی

 

الیانا
به معنای: نیکی و هدیه، (به مجاز) به به معنای مأنوس؛ دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل
ریشه مربوط به: ترکی

 

الیسا
به معنای: دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس (عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
ریشه مربوط به: عربی

 

اَنوشا
به معنای: بیمرگ و جاویدان
ریشه مربوط به: فارسی

 

اویتا
به معنای: بی همتا، تک
ریشه مربوط به: اوستایی – پهلوی

 

اویسا
به معنای: آویسا، پاک و تمیز مانند آب
ریشه مربوط به: فارسی

 

ایپک
به معنای: ابریشم، حریر، ابریشمی
ریشه مربوط به: ترکی

 

ایرانا
به معنای: ایران + ا (پسوند نسبت)، منسوب به ایران، مربوط به ایران، ایرانی
ریشه مربوط به: فارسی

 

ایرسا
به معنای: زنبق سفید، سوسن، آیرس، نام بیخ سوسن آسمون گون، آلیسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند.
ریشه مربوط به: فارسی

 

اسم دختر خاص و زیبا با ب

بَرفین
به معنای: برفی، از جنس برف؛ سفید مانند برف؛ (به مجاز) زیبا چهره
ریشه مربوط به: فارسی

 

بَصیرا
به معنای: منسوب به بصیر؛ منتسب به دانایی؛ (به مجاز) دختری که بینا و دانا باشد.
ریشه مربوط به: عربی

 

بُشرا
به معنای: بشارت، مژده، مژدگانی؛ از واژه‌های قرآنی
ریشه مربوط به: عربی

 

بِهشید
به معنای: تابناک و دارای فروغ و روشنایی
ریشه مربوط به: فارسی

 

باران
به معنای: قطره‌های آب که بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد می‌شود؛ (در عرفان) باران کنایه ازفیض حق تعالی و رحمت اوست. غلبه عنایات را نیز که در احوال سالک حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گویند.
ریشه مربوط به: فارسی

 

بارلی
به معنای: بار(فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند
ریشه مربوط به: ترکی

 

بنیتا
به معنای: دختر بی همتای من
ریشه مربوط به: فارسی

 

بهارا
به معنای: بهار
ریشه مربوط به: فارسی

بهارک
به معنای: به معنای مانند بهار، همچون بهار؛ (به مجاز) زیبا با طراوت
ریشه مربوط به: فارسی

 

بهارگل
به معنای: گلی که در بهار می‌روید.
ریشه مربوط به: فارسی

 

بهارناز
به معنای: موجب فخر و نازش بهار
ریشه مربوط به: فارسی

 

بهارین
به معنای: منسوب به بهار، بهاری
ریشه مربوط به: فارسی

 

بهدیس
به معنای: مانند به (به میوه‌ای خوش عطر و بو)
ریشه مربوط به: فارسی

 

بیتا
به معنای: بی‌مانند، بی‌همتا، یکتا
ریشه مربوط به: فارسی

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر جدید و خاص با پ

 

پَرَند
به معنای: پروین، در قدیم نوعی پارچه‌ی ابریشمیِ ساده و بدون نقش و نگار، حریر ساده؛ گروهی از گیاهان
ریشه مربوط به: فارسی

 

پَرَندیس
به معنای: (پَرَن + دیس (پسوند شباهت) )، شبیه به پَرَن پَرَن، زیبارو، نرم و لطیف چون پرند
ریشه مربوط به: فارسی

 

پَرَنسا
به معنای: (پَرَن = پروین (ستاره)، دیبای منقش و لطیف، پرنیان، پارچه ابریشمی + سا (پسوند شباهت))، شبیه ستاره پروین؛ همانند ابریشم و دیبا؛ زیبا و لطیف
ریشه مربوط به: فارسی

 

پَرتو
به معنای: شعاعی که از منبع نورانی یا گرما ساطع می‌شود، درخشش، تلألؤ، روشنایی؛ اثر، تأثیر
ریشه مربوط به: فارسی

 

پَردیس
به معنای: بهشت؛ فضای سبز و گل کاری شدهی اطراف ساختمان.
ریشه مربوط به: فارسی

 

پَرنیان
به معنای: پارچه‌ای ابریشمی دارای نقش و نگار؛ نوعی پارچه‌ی حریر که برای نوشتن به کار می‌بردند؛ پرده‌ی نقاشی
ریشه مربوط به: فارسی

 

پادمیرا
به معنای: جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
ریشه مربوط به: فارسی

 

پادینا
به معنای: در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می‌شود.
ریشه مربوط به: فارسی

 

پانیذ
به معنای: پانید، قند مکرر، شکر، شکر برگ، شکر قلم، نوعی از حلوا که از شکر و روغن بادام تلخ و خمیر می‌ساختند.
ریشه مربوط به: فارسی

 

پرگل
به معنای: (به فتح پ) هر یک از گلبرگهای گل
ریشه مربوط به: فارسی

 

پرمون
به معنای: زینت و آرایش
ریشه مربوط به: فارسی

 

پروا
به معنای: ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه
ریشه مربوط به: فارسی

 

پریچهر
به معنای: فرشته رو، زیبا مثل پری؛ زیبارو
ریشه مربوط به: فارسی

 

پریسان
به معنای: مانند پری، دختری که مثل پری زیبا است، بانویی زیبا چون پری
ریشه مربوط به: فارسی

 

پریماه
به معنای: زیبا چون ماه و پری
ریشه مربوط به: فارسی

 

پیچک
به معنای: گیاهی زینتی که ساقه‌ای بالا رونده دارد.
ریشه مربوط به: فارسی

 

پینار
به معنای: به به معنای چشمه، سرچشمه
ریشه مربوط به: ترکی

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر خاص و تک با ت

 

تَرلان
به معنای: مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ (در کردی) به به معنای زیبا؛ نام نوعی اسب است.
ریشه مربوط به: ترکی

 

تَرنّم
به معنای: خواندن شعر، ترانه، و مانند آنها به حالت موسیقایی و معمولًا با صدای پایین، زمزمه کردن یک نغمه؛ آواز، نغمه، سرود.
ریشه مربوط به: عربی

 

تَندیس
به معنای: مجسمه؛ بت، تصویر برجسته، تمثال؛ (به مجاز) زیباروی.
ریشه مربوط به: فارسی

 

تُرنج
به معنای: بالنگ؛ طرحی مرکّب از طرح‌های اسلیمی و گل و بوته‌ای که معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند آنها به کار می‌رود.
ریشه مربوط به: فارسی

 

تِلما
به معنای: گندمگون
ریشه مربوط به: عربی

 

تاتیانا
به معنای: تاتینا، پرنده شکاری
ریشه مربوط به: فارسی

 

تامیلا
به معنای: از روی امیدواری، امیدوارانه؛ در برخی منابع به به معنای بخشنده
ریشه مربوط به: عربی

 

تبسّم
به معنای: لبخند، خنده‌ی بدون صدا؛ (به مجاز) درخشیدن
ریشه مربوط به: عربی

 

توتیا
به معنای: از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی می‌کند؛ گردی که به عنوان سُرمه استفاده می‌کنند.
ریشه مربوط به: فارسی

 

توسکا
به معنای: توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می‌روید.
ریشه مربوط به: فارسی

 

تیارا
به معنای: تیه در گویش لری به معنای چشم و آرا به معنای آراینده می‌باشد، چشم آرا، زیبا
ریشه مربوط به: لری

 

تیسا
به معنای: در گویش مازندران خالص
ریشه مربوط به: فارسی

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر خاص و زیبا با ث

 

ثَمینا
به معنای: (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین، ثمین
ریشه مربوط به: عربی

 

ثَنا
به معنای: ستایش، مدح؛ دعا؛ درود و تحیت؛ حمد، شکر، سپاس
ریشه مربوط به: عربی

 

اسم دختر زیبا و تک با ج

 

جُمانه
به معنای: یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی(ع)
ریشه مربوط به: عربی

 

جانا
به معنای: ای جان، ای عزیز
ریشه مربوط به: فارسی

 

جانان
به معنای: معشوق، محبوب؛ خوب
ریشه مربوط به: فارسی

 

جوانه
به معنای: تازه، نو؛ جوان
ریشه مربوط به: فارسی

 

جیران
به معنای: آهو؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ چشمِ زیبا
ریشه مربوط به: ترکی

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر جدید و زیبا با چ

 

چکامه
به معنای: شعر به ویژه قصیده
ریشه مربوط به: فارسی

 

چکاوک
به معنای: پرنده‌ای خوش آواز و کمی بزرگ‌تر از گنجشک که تاج بر سر دارد.
ریشه مربوط به: فارسی

 

چیچک
به معنای: گل
ریشه مربوط به: ترکی

 

چیستا
به معنای: نام فرشته دانش و معرفت
ریشه مربوط به: فارسی

 

چیکا
به معنای: نوعی پرنده
ریشه مربوط به: گیلکی

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر زیبا و خاص با ح

حَسْنا
به معنای: زیبا، زن زیبا
ریشه مربوط به: عربی

 

حَلیا
به معنای: زیور و آرایش
ریشه مربوط به: عربی

 

حُسنا
به معنای: نیک، پسندیده
ریشه مربوط به: عربی

 

حُلما
به معنای: جمع حَلیم، بردباران، صبوران
ریشه مربوط به: عربی

 

حنا
به معنای: گیاهی درختی که گل‌های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.
ریشه مربوط به: عربی

 

حورا
به معنای: حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.
ریشه مربوط به: عربی

 

حورآسا
به معنای: حور (عربی) + آسا (فارسی) آن که چون حور زیباست.
ریشه مربوط به: عربی – فارسی

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر زیبا و تک با خ

 

خَضرا
به معنای: (مؤنث اخضر) به به معنای سبز، کبود، نیلگون، و آبی و سبز؛ سبزه‌زار، چمن‌زار.
ریشه مربوط به: عربی

 

خاطِره
به معنای: یادبود، یاد، ذهن، حافظه، خاطر.
ریشه مربوط به: عربی

 

خاطرآسا
به معنای: خاطر (عربی) + آسا (فارسی) آسایش دهنده خاطر
ریشه مربوط به: عربی

 

خزان
به معنای: نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز
ریشه مربوط به: فارسی

 

خوشین
به معنای: خوش و زیبا
ریشه مربوط به: فارسی

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر زیبا و خاص با د

 

دَریا
به معنای: (در جغرافیا) توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند، (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق
ریشه مربوط به: فارسی

 

دُرسا
به معنای: دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.
ریشه مربوط به: فارسی

 

دُرنا
به معنای: پرنده‌ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ.
ریشه مربوط به: ترکی

 

دِنا
به معنای: قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قلهای معروف به همین نام دارد؛ نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد.
ریشه مربوط به: فارسی

 

دایانا
به معنای: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا)) به به معنای مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
ریشه مربوط به: فارسی

 

دریاناز
به معنای: مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ
ریشه مربوط به: فارسی

 

دریتا
به معنای: در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید
ریشه مربوط به: عربی

 

دُرین

به معنای: دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی
ریشه مربوط به: عربی

 

دل‌آرا
به معنای: موجب آرامش و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی
ریشه مربوط به: فارسی

 

دلبر
به معنای: دارای زیبایی، جذابیت و توانایی جلب عشق و علاقهی دیگران؛ معشوق.
ریشه مربوط به: فارسی

 

دلنواز
به معنای: مایه‌ی آرامش دل، آرامش بخش؛ نوازشگر، مهربان و دلسوز، محبوب و معشوق.
ریشه مربوط به: فارسی

 

دیبا
به معنای: نوعی پارچه‌ی ابریشمی معمولًا رنگین.
ریشه مربوط به: فارسی

 

دینا
به معنای: داور، داوری؛ (در اوستایی) دین؛ (در عبری) (= دینه) انتقام یافته؛ نام خواهر یوسف(ع).
ریشه مربوط به: عبری

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم خاص و تک با ذ

 

ذَلفا
به معنای: دختر سفید روی؛ شاعره معاصر خلفای عباسی، دختر ابیض زن و معشوقه‌ی نجده‌ی ابن اسود.
ریشه مربوط به: عربی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر خاص و زیبا با ر

 

رسپینا
به معنای: فصل پاییز
ریشه مربوط به: فارسی

 

رَستا
به معنای: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده
ریشه مربوط به: فارسی

 

رُزا
به معنای: گل رز
ریشه مربوط به: فرانسوی

 

رُکسانا
به معنای: روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.
ریشه مربوط به: یونانی

 

رُونیا
به معنای: آن که چهره‌اش مثل نیاکان است؛ (به مجاز) اصیل
ریشه مربوط به: فارسی

 

رامونا
به معنای: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل
ریشه مربوط به: فارسی

 

رامیلا
به معنای: خدای بزرگ
ریشه مربوط به: آشوری

 

رامینا
به معنای: رامین + الف (نسبت)، منسوب به رامین؛ دخترِ طربناک
ریشه مربوط به: فارسی

 

رایا
به معنای: رای، فکر، اندیشه، تأمل
ریشه مربوط به: فارسی

 

روجا
به معنای: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن
ریشه مربوط به: کردی

 

روژیا
به معنای: روز و روشنایی
ریشه مربوط به: کردی

 

روشنک
به معنای: روشن، نام گیاهی است، در روایات ایرانی نام دختر دارا (داریوش سوم) که اسکندر با او ازدواج کرد.
ریشه مربوط به: فارسی

 

روناک
به معنای: روشن، تابناک
ریشه مربوط به: کردی

 

رونیکا
به معنای: روی زیبا، زیباروی
ریشه مربوط به: فارسی

 

رویا
به معنای: رویا، مجموعه‌ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می‌گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می‌یابد.
ریشه مربوط به: عربی

 

اسم دختر زیبا و تک با ز

 

زُلفا
به معنای: (زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف (پسوند نسبت))، منسوب به زلف؛ (به مجاز) زیبایی زلف معشوق؛ (در عربی، زلفی)
ریشه مربوط به: عربی

 

زردیس
به معنای: به شكل زر
ریشه مربوط به: فارسی

 

زرگل
به معنای: زرین گل
ریشه مربوط به: فارسی

 

زرناز
به معنای: مركب از زر( طلا) + ناز(كرشمه)
ریشه مربوط به: فارسی

 

زمرد
به معنای: نام سنگی قیمتی به رنگ سبز
ریشه مربوط به: یونانی

 

زوفا
به معنای: گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع
ریشه مربوط به: عربی

 

زویا
به معنای: زویا در زبان روس به به معنای عزیز پدر می‌باشد. در گویش محلی طبرستان، به به معنای درخشان، روشن و نورده است. معانی دیگر: زندگی، زنده، دوست داشتنی
ریشه مربوط به: فارسی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر خاص و جدید با ژ

 

ژاکلین
به معنای: کنتس هنوت و هلند
ریشه مربوط به: فرانسه

 

ژالین
به معنای: شعله آتش
ریشه مربوط به: ترکی

 

ژانیا
به معنای: از نامهای باستانی
ریشه مربوط به: فارسی

 

ژرفا
به معنای: عمیق، عمیق‌ترین یا دورترین نقطه جایی
ریشه مربوط به: فارسی

 

ژیکان
به معنای: قطره‌ی باران (به مجاز) زلال و شفاف، زیبا و آرامش بخش
ریشه مربوط به: کردی

 

ژینا
به معنای: باهوش، با نابغه، ژنیک
ریشه مربوط به: فرانسه

 

ژینوس
به معنای: باهوش، نابغه، ژینا
ریشه مربوط به: فرانسه

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر زیبا و خاص با س

 

سَحرناز
به معنای: (عربی فارسی) زیبایی سپیده دم؛ (به مجاز) زیبا
ریشه مربوط به: عربی

 

سَروناز
به معنای: سرو نورسته، سروی که شاخه‌های آن به هر طرف مایل باشد؛ نام نوایی در موسیقی ایرانی
ریشه مربوط به: فارسی

 

سَروین
به معنای: شبیه سَرو؛ (در کردی) روسری و چارقد
ریشه مربوط به: فارسی

 

سَما
به معنای: آسمان
ریشه مربوط به: عربی

 

سِتیا
به معنای: گیتی، دنیا و روزگار
ریشه مربوط به: اوستایی – پهلوی

 

سابرینا
به معنای: مژده، بشارت
ریشه مربوط به: آشوری

 

ساتین
به معنای: محبوب و دوست داشتنی
ریشه مربوط به: فارسی

 

سارینا
به معنای: خالص، پاک
ریشه مربوط به: فارسی

 

ساغر
به معنای: ظرفی که در آن شراب مینوشند، جام شراب؛ دل عارف است که انوار غیبی در آن مشاهده میشود.
ریشه مربوط به: عربی

 

سامینا
به معنای: مانند مینا؛ نام گلی
ریشه مربوط به: فارسی

 

ساناز
به معنای: نام گلی؛ کمیاب، نادره
ریشه مربوط به: ترکی

 

سانیا
به معنای: سایه روشنِ جنگل
ریشه مربوط به: فارسی

 

سایان
به معنای: منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی
ریشه مربوط به: کردی

 

سپیدار
به معنای: درختی از خانواده بید با برگهای براق
ریشه مربوط به: فارسی

 

سپینود
به معنای: در شاهنامه دختر پادشاه هند (شنگل) و زن بهرام گور
ریشه مربوط به: فارسی

 

سونیا
به معنای: (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل، دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد.
ریشه مربوط به: ترکی

 

سی گل
به معنای: سی عدد گل
ریشه مربوط به: فارسی

 

سیتا
به معنای: جهان، گیتی
ریشه مربوط به: هندی

 

سینره
به معنای: گیاهی زینتی و نیز دارویی با گلهایی که در اواخر زمستان و اوایل بهار شکوفا می‌شوند، پامچال فرنگی
ریشه مربوط به: فرانسوی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر زیبا و خاص با ش

 

شِیدا
به معنای: عاشق، دلداده؛ آشفته و پریشان
ریشه مربوط به: فارسی

 

شاپرک
به معنای: نوعی پروانه بزرگ که معمولاً شب پرواز می کند.
ریشه مربوط به: فارسی

 

شادان
به معنای: شاد، مسرور؛ (در حالت قیدی) باحال شاد، شادمانه
ریشه مربوط به: فارسی

 

شادلی
به معنای: شاد روی نرمخو و آرام
ریشه مربوط به: فارسی

 

شادناز
به معنای: ویژگی آن که شاد است و با عشوه و ناز است.
ریشه مربوط به: فارسی

 

شادیا
به معنای: بانوی شاد، دختر شاد و سرخش، منسوب به شادی
ریشه مربوط به: فارسی

 

شارونا
به معنای: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه مربوط به: آشوری

 

شایلی
به معنای: بی همتا
ریشه مربوط به: ترکی

 

شاینا
به معنای: شاهدانه
ریشه مربوط به: فارسی

 

شبدیس
به معنای: مانند شب
ریشه مربوط به: فارسی

 

شکیبا
به معنای: صبور، برد بار، باشکیبایی
ریشه مربوط به: فارسی

 

شمیم
به معنای: بوی خوش
ریشه مربوط به: عربی

 

شوکا
به معنای: نوعی گوزن بومی اروپا و آسیا؛ در مازندرانی به به معنای آهو و غزال
ریشه مربوط به: فارسی

 

شهگل
به معنای: بهترین گل، گلِ شاهانه
ریشه مربوط به: فارسی

 

شیلا
به معنای: نام نهری در سیستان و بلوچستان که از دریاچه‌ی هامون به خارج از آن جریان دارد، از نامهای متداول هندی
ریشه مربوط به: سانسکریت

 

اسم دختر خاص و تک با ص

 

صَبا
به معنای: نسیم ملایم و خنکی که در برخی نواحی از طرف شمال شرق میوزد در مقابلِ دَبور؛ (به مجاز) پیام رسان میان عاشق و معشوق
ریشه مربوط به: عربی

 

صُراحی
به معنای: ظرف شراب، ظرف شیشه‌ای شراب؛ شراب زلال؛ در تصوف مقام انس را گویند.
ریشه مربوط به: عربی

 

صبرا
به معنای: بردباری کردن در برابر سختیها و ناملایمت‌ها، شکیبایی
ریشه مربوط به: عربی – فارسی

 

صبورا
به معنای: صبور + ا (الف نسبت یا تعظیم)، به به معنای بردبار، صبور
ریشه مربوط به: عربی – فارسی

 

صحرا
به معنای: بیابان؛ محلی خارج از منطقه مسکونی، که دارای پوشش گیاهی است.
ریشه مربوط به: عربی

 

صفاناز
به معنای: صفا (عربی) + ناز (فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی است.
ریشه مربوط به: عربی – فارسی

 

صوفیا
به معنای: منسوب به صوفی
ریشه مربوط به: عربی – فارسی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر خاص با ض

 

ضُحا
به معنای: (تلفظ: zohā) زمانی پس از برآمدن افتاب، چاشتگاه، نام سوره‌ای در قرآن کریم
ریشه مربوط به: عربی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر زیبا و تک با ط

 

طَراوت
به معنای: تر و تازگی؛ (به مجاز) سامان و رونق
ریشه مربوط به: عربی

 

طُلوع
به معنای: دمیدن و برآمدنِ خورشید و مانند آن؛ ابتدای روز
ریشه مربوط به: عربی

 

طنین
به معنای: انعکاس صوت، پژواک؛ حالتی از صدا که دارای تأثیر و نفوذ باشد؛ خوش آهنگی
ریشه مربوط به: عربی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر تک بت ظ

 

ظهیره
ریشه مربوط به: عربی
به معنای: مؤنث ظهیر، پشتیبان، یاور، ظهیرالدین

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر خاص و زیبا با ع

 

عرفانه
به معنای: عرفان (عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان (معرفت) + ه (پسوند نسبت)
ریشه مربوط به: عربی – فارسی

 

عسل
به معنای: مایعی خوراکی که زنبور عسل می‌سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی
ریشه مربوط به: عربی

 

عطرین
به معنای: منسوب به عطر، دل انگیز، معطر، خوشبو
ریشه مربوط به: عربی – فارسی

 

عطیه
به معنای: انعام، بخشش
ریشه مربوط به: عربی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر خاص و زیبا با غ

 

غَزل
به معنای: نوعی شعر، شعر عاشقانه؛ در موسیقی ایرانی هر نوع سخن آهنگین که به آواز یا همراه سازها خوانده می‌شده است.
ریشه مربوط به: عربی

 

غزل ناز
به معنای: غزل (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از غزل (شعرعاشقانه) + ناز (زیبا)
ریشه مربوط به: عربی

 

غوغا
به معنای: صدای بلند، بانگ و فریاد
ریشه مربوط به: عربی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر تک و زیبا با ف

 

فاتیما
به معنای: فاطیما، نام شهری است در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است.
ریشه مربوط به: عربی

 

فارهه
به معنای: دختر زیبا و با نمک
ریشه مربوط به: عربی

 

فرانک
به معنای: پروانه، از شخصیت‌های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
ریشه مربوط به: فارسی

 

فرسیما
به معنای: فر (فارسی) به معنای شکوه + سیما (عربی)، آنکه صورتی باشکوه دارد.
ریشه مربوط به: عربی – فارسی

 

فرمهر
به معنای: کسی که شکوه و عظمتی چون خورشید دارد.
ریشه مربوط به: فارسی

 

فرناز
به معنای: دارای ناز و غمزه، زیبا و باشکوه
ریشه مربوط به: فارسی

 

فرنوش
به معنای: شکوه و عظمت ابدی
ریشه مربوط به: فارسی

 

فریال
به معنای: دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه، مرکب از فر (شکوه) + یال (گردن، بالای بازو)
ریشه مربوط به: فارسی

 

فلورا
به معنای: فلوریا، در رم باستان، الهه گل‌ها و بارآوری
ریشه مربوط به: لاتین

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر خاص با ق

 

قصیده
به معنای: نام یکی از قالب‌های شعر فارسی وعربی
ریشه مربوط به: عربی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر جدید و خاص با ک

 

کاترینا
به معنای: کاترین، به به معنای پاک و بی آلایش
ریشه مربوط به: ایتالیایی

 

کارولین
به معنای: نام ناحیه‌ای در آمریکای شمالی
ریشه مربوط به: فرانسه

 

کاملیا
به معنای: گلی درشت و زیبا سفید و صورتی رنگ که در بهار ظاهر می‌شود.
ریشه مربوط به: فرانسه

 

کامیلا
به معنای: محافظ معبد، نام دختری جنگجو در افسانه تروا اسم دختر
ریشه مربوط به: لاتین

 

کیارا
به معنای: اندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی‌جات
ریشه مربوط به: فارسی

 

کیانا
به معنای: طبیعت
ریشه مربوط به: سریانی

 

کیمیا
به معنای: اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون
ریشه مربوط به: فارسی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر خاص و زیبا با گ

 

گراناز
به معنای: گران ناز
ریشه مربوط به: فارسی

 

گل آرا
به معنای: زینت دهنده گل، از شخصیت‌های شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه‌های شاهنامه
ریشه مربوط به: فارسی

 

گل آسا
به معنای: مانند گل
ریشه مربوط به: فارسی

 

گلبرگ
به معنای: هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار
ریشه مربوط به: فارسی

 

گلپونه
به معنای: گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه
ریشه مربوط به: فارسی

 

گلدیس
به معنای: چون گل، مانند گُل؛ (به مجاز) زیبارو و لطیف
ریشه مربوط به: فارسی

 

گلسا
به معنای: گلسان، مانند گل
ریشه مربوط به: فارسی

 

گلمهر
به معنای: (گل + مهر = خورشید)، (به مجاز) آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتابگردان
ریشه مربوط به: فارسی

 

گلناز
به معنای: دارای ناز و عشوه‌ای چون گل
ریشه مربوط به: فارسی

 

گلنوش
به معنای: مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحن‌های قدیم موسیقی ایرانی
ریشه مربوط به: فارسی

 

گندم
به معنای: دانه خوراکی غنی از نشاسته
ریشه مربوط به: اوستایی – پهلوی

 

گیسو
به معنای: موی بلندسر
ریشه مربوط به: فارسی

 

گیلدا
به معنای: طلا
ریشه مربوط به: ارمنی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر زیبا و تک با ل

 

لامیا
به معنای: نام شهری بوده است در یونان واقع در کنار خلیج لامی از دریای اژه دارای ۳۸/٠٠٠ تن سکنه. جنگ “لامیاک” که پس از مرگ اسکندر در سال ۳۲۳ م . بین یونان و مقدونیه در گرفت نام خود را از این شهر گرفته است.
ریشه مربوط به: عبری

 

لنیا
به معنای: (فارسی- سنسکریت) دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) + الف تانیث
ریشه مربوط به: سنسکریت

 

لیانا
به معنای: بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث
ریشه مربوط به: فارسی

 

لیدا
به معنای: خانم، بانوی گرامی
ریشه مربوط به: لاتین

 

لیندا
به معنای: قشنگ، زیبا
ریشه مربوط به: لاتین

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر جدید و خاص با م

 

مَهدیس
به معنای: مانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه مربوط به: فارسی

 

مِهرآنا
به معنای: (مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و بامحبت
ریشه مربوط به: فارسی

 

مِهرسا
به معنای: (مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، مثل خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه مربوط به: فارسی

 

مَهرو
به معنای: ماه رو، (به مجاز) زیبا رو
ریشه مربوط به: فارسی

 

مِهرک
به معنای: شبیه به خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه مربوط به: فارسی

 

مَهگل
به معنای: (مَه = ماه + گل)، گلِ ماه؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه مربوط به: فارسی

 

مِهرنیا
به معنای: (مهر = مهربانی، محبت + نیا)، از نژادِ مهربانان؛ (به مجاز) مهربان و با محبت
ریشه مربوط به: فارسی

 

ماریا
به معنای: مریم، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان‌های اسپانیایی و آسیایی است.
ریشه مربوط به: عبری

 

مارینا
به معنای: دارنده‌ی هر چیز ارزشمند، جویبار، آب
ریشه مربوط به: ارمنی

 

مانا
به معنای: ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن
ریشه مربوط به: فارسی

 

ماندانا
به معنای: به به معنای عنبر سیاه؛ زن کمبوجیه‌ی اول و مادر کوروشِ کبیر
ریشه مربوط به: فارسی

 

ماهک
به معنای: خوبروی کوچک، معشوقک زیباروی و یا خوبروی دوست داشتنی
ریشه مربوط به: فارسی

 

مایا
به معنای: منش نیک، بخشنده؛ (در روم باستان) اِلهه‌ی فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان
ریشه مربوط به: اوستایی – پهلوی

 

مایسا
به معنای: نام گیاهی کوچک و یک ساله که بسیار ظریف است.
ریشه مربوط به: فارسی

 

مبینا
به معنای: مؤنث مبین، روشنگر، هویدا
ریشه مربوط به: عربی

 

مرسانا
به معنای: هدیه خداوند
ریشه مربوط به: عبری

 

مروا
به معنای: فال نیک و دعای خیر
ریشه مربوط به: فارسی

 

ملیسا
به معنای: زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان
ریشه مربوط به: عربی

 

مونا
به معنای: تک، یکتا، در متون ایران باستان به مُحبَّت هم معنا شده است، گل یاس، امید
ریشه مربوط به: عربی

 

مهرآنا
به معنای: (مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و بامحبت
ریشه مربوط به: فارسی

 

اسم دختر زیبا و خاص با ن

 

نارگل
به معنای: گل انار، آن که چون گل لطیف و زیبا است.
ریشه مربوط به: فارسی

 

نارمیلا
به معنای: (ترکی- فارسی) شکوفه، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار
ریشه مربوط به: فارسی

 

نارین
به معنای: منسوب به نار، تر و تازه
ریشه مربوط به: فارسی

 

نازان
به معنای: فخرکننده، نازکننده
ریشه مربوط به: فارسی

 

نجلا
به معنای: زنی که دارای چشمان درشت است.
ریشه مربوط به: عربی

 

نسترن
به معنای: گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد
ریشه مربوط به: فارسی

 

نگار
به معنای: بانوی زیبا، دختر خوش چهره، کنایه از محبوب است.
ریشه مربوط به: فارسی

 

نگینا
به معنای: موسیقی، آواز
ریشه مربوط به: عبری

 

نوال
به معنای: عطا، بخشش، بهره، نصیب
ریشه مربوط به: عربی

 

نورا
به معنای: نور (عربی) + ا (فارسی)، مؤنث انور درخشان، تابان
ریشه مربوط به: فارسی – عربی

 

نوژان
به معنای: درخت صنوبر و کاج
ریشه مربوط به: فارسی

 

نوشین
به معنای: شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار
ریشه مربوط به: فارسی

 

نیروانا
به معنای: آخرین مرحله سلوک در نزد “بودا” که مرحله محو شدن جنبه حیوانی وجود و رسیدن به کمال است.
ریشه مربوط به: سنسکریت

 

نیکا
به معنای: چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران
ریشه مربوط به: فارسی

 

نیکتا
به معنای: خوب، نیکو
ریشه مربوط به: فارسی

 

نیکو
به معنای: خوب، زیبا
ریشه مربوط به: فارسی

 

نینا
به معنای: زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
ریشه مربوط به: عبری

 

نیوشا
به معنای: شنوا، شنونده
ریشه مربوط به: فارسی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر خاص و زیبا با و

 

وانیا
به معنای: هدیه با شکوه خداوند
ریشه مربوط به: فارسی

 

ورونیکا
به معنای: نام تیره‌ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.
ریشه مربوط به: فارسی

 

ویانا
به معنای: فرزانگی، بخردی، دانایی
ریشه مربوط به: اوستایی پهلوی

 

ویدا
به معنای: آشکار و هویدا
ریشه مربوط به: فارسی

 

ویشکا
به معنای: نام روستایی نزدیک رشت
ریشه مربوط به: فارسی

 

ویکتوریا
به معنای: پیروز شدن، الهه پیروزی در روم باستان
ریشه مربوط به: لاتین

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

اسم دختر خاص و تک با ه

 

هانا
به معنای: پناه، نفس، امید، فریاد
ریشه مربوط به: فارسی

 

هستی
به معنای: زندگی، وجود، زندگانی
ریشه مربوط به: فارسی

 

هلما
به معنای: خیلی صبور
ریشه مربوط به: عربی

 

هلن
به معنای: فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
ریشه مربوط به: یونانی

 

هلنا
به معنای: هلن
ریشه مربوط به: یونانی

 

هلیا
به معنای: خورشید
ریشه مربوط به: یونانی

 

هوران
به معنای: آفتاب
ریشه مربوط به: کردی

 

هورناز
به معنای: خورشید زیبا
ریشه مربوط به: فارسی

 

هیلدا
به معنای: نیرومند، قوی
ریشه مربوط به: لاتین

 

اسم دختر تک و زیبا با ی

 

یاسمینا
به معنای: یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد و کبود
ریشه مربوط به: فارسی

 

یافا
به معنای: زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه
ریشه مربوط به: عبری

 

یسنا
به معنای: پرستش، بخشی از اوستا
ریشه مربوط به: فارسی

 

اما نگاهی به آمار پرطرفدارترین اسم ها در ایران و خارج

فراوانی ۱۰ نام نخست برای دختران و پسران بترتیب عبارت است از:

 

فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، یسنا، زینب، ریحانه، فاطمه زهرا، باران، رها و ثنا

 

امیرعلی، محمد طاها، محمد، ابولفضل، امیرحسین، علی، حسین، امیرمحمد، امیرعباس، محمدمهدی

 

اسامی منتخب تهرانی ها برای فرزندان خود در سه ماه نخست امسال

اسامی برتری که خانواده های تهرانی طی سه ماه اول امسال برای فرزندان خود انتخاب کرده اند طبق اعلام مدیر ثبت و احوال استان تهران عبارتند از:

 

فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، حلما، باران، یسنا، ریحانه، زینب، النا و آوا ۱۰ اسم برتری بودند که مردم پایتخت برای دختران خود برگزیدند. رها، مرسانا، مهرسا، هلیا، آیلین، سارینا، بهار، محیا، هستی و الینا نیز در رده های بعدی نامگذاری خانواده ها قرار گرفته اند.

 

امیرعلی، امیرحسین، امیرعباس، محمد طاها، علی، محمدحسین، ابوالفضل، حسین، محمد و کیان ۱۰ اسم برتر تهرانی ها طی سه ماه اول سال جاری بوده که برای پسران خود انتخاب کرده اند. ماهان، محمدرضا، محمدمهدی، امیرمحمد، ایلیا، پارسا، امیررضا، علیرضا، امیرمهدی و یاسین نیز در رده های بعدی نامگذاری از سوی خانواده های تهرانی قرار گرفته اند.

 

فرانسه

دختر: لوییز؛ آلیس، کلوئه، اما، اینس، سارا، ژان، آنا، آدله، ژولیت پسر: گابریل، آدام، رافائل، پل، لویی، آرتور، آلکساندر، ویکتور، ژول، محمد
آلمان در سال ۲۰۱۵

 

دختر: سوفی، ماری، سوفیا، ماریا، میا، اما، هانا، امیلیا، آنا، یوهانا پسر: ماکسیمیلیان، الکساندر، الیاس، پل، لئون، لوییس، بن، لوکا، نوآ،یوناس

 

اسپانیا

دختر: لوسیا، ماریا، مارتینا، پائولا، دانیلا، سوفیا، والریا، کارلا، سارا، آلبا

پسر: هوگو، دانیل، پابلو، الخاندرو، آلوارو، آدریان، داوید، مارتن، ماریو، دیگو

 

پرتغال

دختر: ماریا، ماتیلد، لئونار، کارولینا، بئاتریز، ماریانا، آنا، سوفیا، اینس، مارگاریدا پسر: سانتیاگو، ژوااو، فرانسیشکو، رودریگو، مارتیم، آفونسو، توماش، میگل، دوآرته، گابریل

 

ایتالیا

برای دختر: سوفیا، جولیا، آئورورا، جورجا، مارتینا، اما، گرتا، کیارا، سارا، آلیچه

پسر: فرانچسکو، الساندرو، لورنزو، آندریا، لئوناردو، ماتیا، ماتئو، گابریله، ریکاردو، تومازو

 

محبوب ترین نام ها در آمریکا

دختر: اما، اولیویا، سوفیا، اوا، ایزابل، میا، ابیگیل، امیلی، شارلوت، هارپر

پسر: نوآ، لیام، ماسون، جیکوب، ویلیام، اتان، جیمز، الکساندر، مایکل، بنیامین

 

انگلستان

دختر: آملیا، اولیویا، امیلی، آیلا، اوا، جسیکا، الا، ایزابلا، پاپی، میا پسر: اولیویر، جک، هری، جورج، چارلی، جاکوب، توماس، نوآ، ویلیام، اسکار

 

روسیه

دختر: سوفیا، باربارا، ماریا، آنا، الکساندرا، اکاترینا، پالینا، آناستازیا، ویکتوریا، اوا برای پسر: آرتیوم، ماکسیم، دانیل، ایوان، دیمیتری، کیریل، آندری، ایگور، میخائیل

 

ترکیه

دختر: الیف، زینپ، هیرانور، میرای، زهرا، اجرین، عزرا، ایلول، دفنه، نهیر، یالمور، مریم، پسر: یوسف، ایمان، مصطفی، عمر، برات، میراچ، آیاز، احمت، مهمت، محمد

 

و حالا برترین اسم های ترکی دخترانه + برخی از نام های پسرانه

نام های زیر، اسم های دخترانه اصیل ترکی به همراه به معنای می باشند، که به ترتیب حروف الفبا در نیک شو برایتان درج نموده ای

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف الف :

 

ئل آبا : مادر ، خواهر بزرگتر

ائل ایستر: –

آباقای : عنوانی برای خطاب به بانوان مسن و محترم

آپا : بزرگ ، خواهر بزرگتر

آتناز: –

آچا : خوشایند ،مادر، بانوی مسن در خور احترام

آچالیا : نام گلی است

آچقین گول : گل شکفته شده

آچیق گول : غنچه یا گل شکفته شده

آدیگول : آنکه نامش همچو گل است

آدینا : نام کوهی معروف که شهر زنوز از بلاد آذربایجان را در برگرفته است

آرایلی : دختر پاکنام، همچو ماه پاک و درخشان

آرزی : آرزو

آرسیتا : نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی

آسانا : دختر زیبا

آسلیم : مفید،دارای خیروفایده

آسوده : آرام، راحت، دنج ، آرامش یافته،آسوده گشته

آغان : شهاب آسمانی،شراره آتش،شعله ،زبانه آتش

آغ بنیز : سفید چهره،دارای صورت روشن

آغجاقیز : دختر سپید پیکروسپید چهره

آغجاگول : زیباهمچوگل سپیدرنگ،کاملا سفید

آک ایپک : ابریشم سفید،پارچه ابریشمی سفید رنگ

آک چیچ : گل سپید رنگ

آکچین معصوم ،پاکدامن،آبرومند

آک یز : ستاره درخشان،جسم آسمانی سفید رنگ

آلا گؤز : چشم درشت وآبی رنگ،چشمان شیفته کننده درخشان

آلاله : لاله سرخ

آلانور : نوردر خشان،برّاق

آلتینای : ماه طلایی

آلتینلی : طلایی

آلتینیار : یارطلایی

آل چیچک : گل سرخ رنگ

آچیق : روشن ،آشکار، سعادت،نیکبختی

آچیق گون روزصاف وروشن

آرال : جزایرنزدیک به هم،مابین دوجزیره،رود دریایی که دروسط دو خشکی باشد

آرین : پاکیزه،خالص،درخشان،اصیل

آسا : بسیار،فراوان،بی حد ومرز

آغجا : سفید رخسار،بسیارروشن روی،مایل به سفیدی

آک بوداک : شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید

آکمان : کاملا سفید بی گناه، پاک ومعصوم،آبرومند

آک یورت : میهن نیک،ایل وسرزمین آباد

آلتان : طلا،شفق سرخ رنگ

آلتین : طلا،فلزقیمتی وزردرنگی که ضد زنگ می باشد

آلقا : پسندیدن،راضی شدن، دعای خیربدرقه کسی ساختن،تعریف وتمجید کردن

آلقیش : ستودن،مدح گفتن،تعریف وتمجید،تشویق

آل کیم : رنگین کمان،قوس قزح

آل گول : گل سرخ رنگ

آلگون : آفتاب سرخ

آلنار : انارسرخ

آلما : سیب، درخت سیب جنگلی

آلمیلا : سیب سفید

آلِو : زبانه آتش،داغ وپرحرارت

آلیشان : علف آهو

آمراق : عزیز،دوست داشتنی،شیدا،شیفته،پاک وصاف

آمول : صبو،حلیم،ساکت،آرام،بانزاکت،مٶدب منظم

آناشن : مادر شاد ومسرور

آناک : خاطره،هدیه،حافظه

آناگول : گل مادر،گلی که همچومادرباشد(منظورازگل همان فرزند است)،دخترزیبا،برتر

آنایار : دوست ویارمادر

آنداچ : خاطره،هدیه ،یادگار،ارمغان

آنسال : مربوط به قوۀ تفکر،عقلی

آنلیک : فهمیده،عقل،ذهن

آنناک : یادگار،خاطره

آنی : خاطره،به یادآوردن

آی : ماه ،روشن،زیبا،براق،جذاب وگیرا

آی بن : آفریده شده همانند ماه،جذاب ودرخشان همچون ماه

آی بنیز : ماه چهره،آنکه سیمایش مثل ماه باشد،زیباروی

آی پار : درخشنده وفروزان همانند ماه

آیپارا : ماه نو،هلال ماه

آی پری : زیبا مانند ماه

آیتاج : تاجی که همانندماه درخشان وبرّاق باشد،زیبا،ناطق

آیتار : بشارت دهنده

آیتارشن : قاصدشادی

آیتک : مانند ماه

آیتن : ماه پیکر، همچون ماه، زیبا، خوش قد و قامت، خوشایند

آی جامال : ماه رخسار،آنکه صورتی زیباهمچون ماه داشته باشد

آیجان : پاکدل،دختری که تن وروانش به پاکی ماه باشد

آی چیچک : گل آفتابگردان

آیدا : در ماه یا قمر، گیاهی خوشبوکه کنارآب میرویدو با گیاه «قایتارما»یا«بئش مارماق»که کاربرد طبّی دارند، ماه مادر

آی دار : کاکل،یال

آیداشن : شادی وسروردر ماه

آیداگول : گلی که در سطح کره ماه روئیده باشد یااز ماه آورده شده باشد ،گل ماه .زیبا ،خوب روی

آیدان : آفریده شده ازماه،ایجاد شده ازماه زیبا چهره ای که از ماه آمده باشد ،نیکو چهره همانندماه

آی دینچ : استواروپابرجا چون ماه برّاق،درخشان،انبوه

آیرال : مستثنی،آنکه استثنا شده باشد

آی سِئو : دوست داشتنی مثل ماه

آیسا : زیبا، مانند ماه

آیسان : شبیه به ماه، مانند ماه

آی سَل : سیل نورماه،پرتوماه،زیباودرخشان چون ماه

آی سَن : همانند ماه هستی،به ماه می مانی

آیسودا : ماه درآب

آی سون : ارمغان ماه،هدیه ماه

آی سونا : سونای ماه،قویی که پرهای سرش سبزرنگ است و زیباچهره ای که اختصاص به ماه دارد

آی سوی : آنکه ازماه باشد،ازنسل ماه،برازنده ونیک خوی

آی سین : مثل ماه هستی،همانند ماهی،زیبا هستی

آیشان : شناخته شده چون ماه،مشهور،نامداروشهیر

آیشن : مثل ماه صاف ودوست داشتنی

آی فَر : سفید مثل ماه ،نورودرخشش ماه،زینت ماه

آی قاش : دارای ابروانی همچون هلال ماه (در شعر کاربرد بسیاردارد )

آی قیز : دختری که ازماه آمده باشد دخترزیباوخوشایند

آی گئن : مرتبط با ماه،دوست بسیارنزدیک وهمدل،همراز

آی گول : گل ماه،زیبا همانند ماه

آیلا : هاله اطراف ماه وسایرسیارات،شفق،درخشش

آیلار : ماه ها ، زیبا ، پاک

آیلان : همراه ماه، شبیه به ماه

آیلی : مهتاب، پر از ماه، دارای ماه

آیلین : دایرۀاطراف ماه،هاله

آیمان : انسانِ ماه،آنکه ازماه باشد،زیبا چون ماه

آیمان : مثل ماه

آیناز : زیباچهره ای که نازوعشوه داشته باشد،مهناز

آی نور : نورانی مثل ماه ،پرتو ماه،درخشان چون ماه

آی نیسه : بانویا دختری که چون ماه زیباباشد

ائتکین : تأثیرگذارنده،مؤثرواقع شونده،فعّال،اقدام کننده

ائتناز : نازکن

ائل آی : ماه ایل،زیباروی طایفه

ائلبالی : شیرین وعسل ایل وطایفه

ائل بَزَر : زینت طایفه،زیباچهرۀ قبیله،انسان نیکوی ولایت

ائل بزه ر : زینت دهندۀ ایل وطایفه

ائلتاج : تاج ایل ،شخص مورد احترام خلق،زعیم ورهبرسرزمین

ائلتاش : هم ایل ،هموطن،هم طایفه

ائلچین : لایق ایل ،برای مردم وایل

آئل سئوَر : عاشق وشیفتۀ سرزمین وایل

ائلکین : میهمان،سیاحت کننده

ائلگین : غریب ،مهاجر،آنکه ازخانه وکاشانه اش مهجورمانده باشد

ائوین : هسته یادانه،تخم،مایه واصل هرچیزجوهروعصاره

اَبرَن : دنیا،کائنات،سما وفضا

ابرو : خطوط موج دارکشیده شده برروی لوحه های آهنی و غیره،نقوش و خطوط طبیعی روی سطوح

أدا (عربی ) : نازوعشوه،رفتار وسلوک،طرز،اسلوب،اجرا وایفا نمودن

أرسن : شبیه به قهرمانان وجوانمردان
أ رکانا : آزاد،مختارومستقل
أرگم : نازنین من،محبوب من
أرگول : همانند گل،انسانی نظیرگل
أرمغان : هدیه،تحفه
أرمَن : لایق حرمت واحترام،خوش یمن ومبارک
أسمر : گندمگون
أسیم : وزش باد،شدّت باد،مه
أسین : مه صبحگاهی،نسیم سحری،الهام،احساساتی شدن،هوس
ألیک : جیران،آهو،غزال کوهی
السای : مانند ماه
الشن : شادی قوم ، افتخار و شان قوم
الماه : ماه ایل (زیباترین دختر قوم)
المیرا : زن بزرگ ایل
الناز (ائل ناز) : نازنین قوم ، زیبا و عشوه گر طایفه
الین : دختری برای فامیل و قوم
اوتکو : سر انجام نیک،ظَفَر
اود آنا : مادرآتش
اود دنیز : دریای آتش
اودشَن : شاد آتشین وپرحرارت
اوروز : بخت وطالع ،خوشبخت،ماه،روزه داری،ماه صیام (رمضان )
اوزای : فضا،عالم لایتناهی
اوزوک : انگشتر
اوستون : بهتر، درسطحی برتر
اوسلو : صاحب کمال،عاقل،آرام
اوغور : موفقیّت،نیکی،بخت ،طالع
اوغورلو : شخص خوش یمن ومبارک وخجسته،مایۀ برکت
اوکای : بیانگراحساس رضایت وخوشنودی است،احسنت،آفرین،بسیار نیکو
اولجا : غنیمت،بخشش وعطا
اولجای : بخت،طالع،اقبال
اولدوز : ستاره
اولکان : بسیاربزرگ،عظیم
اولکَر : هفت ستاره خوشه پروین،ثریّا
اولگون : رنگ آبی،به رنگ آب
اولوس : ملّت،خلق،قوم وطایفه
اوماچ : امید،مقصد وهدف،آرزو
اومای : الهه
اومیده : آرزو،آمال،خواسته
اونای : شریف، نامدار،پرآوازه
اونسال : بسیارمشهور
اونلو : شهیروپرآوازه،جذّاب وگیرا
اویسال : حرف شنو،مطیع
ایپک : تارهای بسیارظریف ودرخشان ابریشم
ایپک تن : دارای پیکری لطیف وظریف نظیرابریشم
ایپک نور : برّاق
ایزگی : عاقل،باهوش وباذکاوت،عادل ومنصف
ایزیناز : خوش اثر
ایستَر : خواستن،طلب نمودن
ایستَک : آرزو،خواسته،مراد
ایشیک : روشنایی،فروغ،تابناکی
ایشیل : منوّرشدن،درخشیدن،فروغ،پرتو
ایشیلار : تابنده ،منوّر ،درخشنده
ایشیلاک : براق وتابناک،دارای درخشش وپرتو
ایشین : اشعه ،شعاع نور،پرتو،شفق
ایشین سو : درخشش آب،روشنایی حاصل ازبازتابش نورتوسط آب
ایلایدا : پری دریایی، زیبای شهر و ایل
ایلدَش : متولد شدگان در یک مکان
ایلدیر : روشنایی ،برق زدن ،درخشش
ایلقیم : سراب
ایلک آی : ماه نو ،ماه هلال
ایلک ایز : اولین نشانه ،نخستین علامت
ایلکناز : اولین ناز (اولین دختر خانواده )
ایلگار : سال برف
ایلگی : مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی
ایلمَن : وابسته به ایل وطایفه
اینجی : دُرّ،مروارید،بسیار تابناک
اٶزآیتان : کاملا شبیه به شفق
اٶزآیسان : نظیرماه
اٶزبال : عسل اصل وحقیقی
اٶزبَن : خال ویژه ومادرزاد
اٶزبیل : آنکه دارای دانشی خاص است،باسواد وآگاه
اٶزپینار : منبع آب منحصربه فرد،آب حیات بخش وزلال چشمه
اٶزجان : تَنی،عزیزومحبوب
اٶزدَش : فاقد تفاوت،کاملا یکسان
اٶزدَک : ماده،ماتریال،تنۀ درخت
اٶزگو : منحصربه فرد،خاص وویژه
اٶزگول : ویژگی،گونه ونوع
اٶزگولَچ : آنکه خنده منحصربه فردی دارد،دارای طرزخنده ای ویژه
اٶزگونَش : نظیرخورشید
اٶزَل : چیره دست وماهر،ویژه،مخصوص،جداگانه
اٶزلَر : حسرت کشنده،دلتنگ
اٶزلَم : درذوق وشوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو
اٶزن : توجه واعتنای جدی
اٶزیورت : سرزمین مادری،میهن،ایل ووطن وطایفه
اٶکه : تیزفهم ،باهوش،متفکروعاقل
اٶگه : متفکر،عاقل،وزیر،مشاور
اٶن ایز : اوّلین اثر،نخستین راه
اٶوگول : لایق تعریف وتمجید
اٶیوک : هیجان حاصله ازحس عشق ومحبّت،جوش وخروش عشق

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ب :

 

باخیش : نگاه
بادام گؤز : چشم بادامی
باریش : صلح،آتش بس،آشتی
بارینج : شبدرکوهی
باغیش : بخشیدن،هدیه نمودن،عطا
بالا : اولاد،فرزند،نوزاد
بال سان : شیرین همانندعسل،متعلق به عسل
باللی : ترکیب شده باعسل،شیرین ولذّت بخش همانندعسل
بایاز : دراصل بیاض است ؛کاملا سفید
بایان : خانم ،بانو
بایراق : تکّه پارچۀ رنگی که بررویش علامت با نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا مؤسسه
بَتی : تصویرکردن ،چهره وصورت،فرم،اندام وپیکر،قدوقامت
بَتیک : مکتوب،نامه،نوشته های رسمی،سند،دعای مکتوب
بَدیز : زیبا ،خوش قدوقامت،ظریف
بَگَنچ : خوشایند ،پسندیده ومطلوب
بَزَک : نقش ونگار ،آرایش وزینت
بَلگَن : شایسته ،لایق ،سزاوار
بَلگَین : واضح،بارز وآشکار،روشن
بَنزَر : شبیه ،نظیر،مانند ،شایسته ،مناسب
بَن شَن : من خوشبخت هستم ،بختیار ونیک اقبالم ،من شاد ومسرورم
بنفشه : مَنَکشه
بَن گول : گل ویا شکوفه خالدار
بَنگین : دائمی ،جاویدان وابدی
بَن لی : آنکه در چهره ویا پیکرش خال داشته باشد ،دارای خال یا لکه
بَنیجه : ابدی، جاودان ، بی انتها ،ماندگار وهمیشگی
بولود : ابر ،بخار
بی بی ناز : بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
بیرجه : واحد ،تک ،یگانه ،یکی
بیرسَن : آنکه یکی باشد، بی بَدیل، یکّه و تنها
بیر گول : گل بی مثل ومانند،گل یگانه وَبدیل
بیلگه : عالم ،انسان مُدرک ،صاحب معلومات ومحفوظات ذهنی عمیق ووسیع
بیلگی : علم ودانش ،سواد ومعلومات ،معرفت وآگاهی
بیلگین : عالم ،صاحب دانش وفضیلت

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف پ :

 

پارلا : بدرخش!تابناک شو !
پارلار : نور می افشاند ،می درخشد
پارلاش : روشنی ،درخشندگی
پارلاک : نورافشان ،بَرّاق وتابناک
پَتَک : کندو
پَک اؤز : دارای صبرواستقامت
پیرلانتا : برلیان ،الماس تراش خورده ،سنگ ذی قیمتی که در برابرنوربه رنگهای زیبا ومتنوعی گراید
پینار : چشمه ،چشمۀ جوشان آب اززمین
پرنیا : اصیل، دارنده اصل و نسب (فرنیا ، پرنیان)

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ت :

 

تئللی : دختری با گیسوی بلندوزیبا ،دارای زلفهای زیباومُزیِّن
تئل نار : زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است
تئلناز : دختری با گیسوی ناز وقشنگ
تئل نور : دارای موهای شفاف وبرّاق
تابراک : سرزنده ،زرنگ وکاری ،قبراق وسرحال
تاتلی : بامزه وبانمک
تاچلی : آنکه تاج برسرداشته باشد
تارلا : کشتزار
تارو : به حالت ظریف درآورنده ،به هیجان آمدن ،عصبانی گشتن
تاریم : چادر ،خانه ،مکان ،سر پوشیده
تالکوک : محل اتصال کوه هابه همدیگر
تامای : ماه کامل ماه تمام
تان آک : سرخی افق ،عجیب وغریب
تان آل : نظیرشفق ،مایۀ حیرت ،عجیب
تان زَر : طلای غیر عادی وعجیب
تان سو : خارق العاده ،بسیارعجیب
تان گول : گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی
تان ییلدیز : ستاره ،زهره ،ونوس
تایسیز : بی همتا
تَجیم : تجارت ،خرید وفروش
تَرگول : گل نوشکفته ،شکوفه تازه
ترکان : ملکه
ترلان : پرنده ای از خانواده باز شکاری
تَرنیسه : دختر جوان وبا طراوت
تَک آی : ماه یگانه ،ماه تک وبی همتا ،زیباروی بی نظیر
تَکسین : یکی یکدانه ،یگانه ،بی نظیر
تَک گول : گل بی نظیر،آنکه در زیبایی بی نظیراست
تَگیر : ارزش ،بهاء ،قیمت
َتن آی : همانند وهمسان ماه ،نظیرماه
توپاز : نوعی سنگ الوان وقیمتی
توراج : نوعی پرنده از تیرۀ ماکیان شبیه به مرغ باگوشت بسیار لذیذ
تویقو(دویغو) : احساس ،عاطفه ،درک
توران : نامی بود که ایرانیان باستان به محل زندگی وسرزمین ترکهانسبت دادند ،زیستگاه ترکها
تورانلی : اهل توران زمین،ترک
تورک تَن : از جمعیت وتبار ترکها
تورمَن : مرغوب وبا کیفیت ،اعلا
تورناز : دختر ترک و نازدار
تولین : آنکه بسیار ظریف دیده می شود، آینه
توماقان : گل نیلوفر
تونا : نام ترکی رود« دونای» که پس از رود وولگا واقع در اروپا طولانی ترین محسوب می شود

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ج :

 

جئیران : غزال ،آهو
جان ایپک : آنکه روح وقلبش همچون ابریشم لطیف وظریف است
جان سِئل : متعلّق به روح وجان ،زنده وجاندار
جان سونار : کسیکه جان ودلش رادر تَبَق اخلاص گذارد ،آنکه از جانش نیزدریغ نورزد
جان سوی : آنکه از تبارنیاکانی نیکو وقدرتمند باشد
جان شَن : مسرور وبانشاط ،خوشبخت ، خوشحال وسرزنده
جَرَن : جیران،گوزن ماده،کاربرداین نام بصورت «جَران »نیزدیده می شود
جیلوه لی : باناز وغمزه ،آنکه عشوه وکرشمه کند
جیلوه ناز : نازنین ،دارای ناز وغمزه ،عشوه گر

 

حرف چ :

 

چئچئن : زیبا،برازنده وخوشایند

چاغداش : معاصر، هم عصر، زندگی کردن در یک برهۀ زمانی واحد

چاغری : شاهین شکاری ،طرلان؛ دعوت کردن ،بیانیه ،فراخواندن
چاغلار : آبشار، آبی که جوشان وهمراه باغلیان وکف جاری گردد
چاغلایان : آبشار،آبشار مصنوعی ،آب یارودی که از یک مکان مرتفع سرازیر گردد
چاقیر : نام مخلوط با خاکستری ،پرنده شاهین تند وتیزودرشت
چانلی یاز : بهار مه آلود
چایلان : ماسه زار ،ریگزار
چلنگ : حلقه گل ، تاج طلایی یانقره ای
چولپان : ستارۀ زهریاناهید،ونوس
چیچک : شکوفه ، گلهای گیاهان ودرختان که دارای رنگها ورایحه های متنوّعند
چیچک ناز : نازنین همانند گل ،زیبا رخسارعشوه گر
چیلَک : گیاه توت فرنگی ومیوۀ آن
چیم ناز : بسیار ناز کننده ،دارای عشوه وناز

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ح :

 

حاک سال : منسوب به حق وحقیقت ،درارتباط با حق
حورال : آزاد، مستقل،آزاده

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف خ :

 

خاتون : درزن ،عیال،زوجه وهمسر
خانیم : عنوانی است مختص بانوان وبرگرفته از کلمه خان
خانیم زَر : خانمی نظیر طلا

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف د :

 

دادلی : خوشمزه،بامزه
داغشَن : شادی وسرور کوهستان
دالغا : موج
دانشن : فجر شادی
دَفنه : درخت همیشه سبز که ازبرگهایش‎درصنایع غذایی‎استفاده میشود،درختچۀ غاز،درختچۀ برگ بو
دَنیز : دریا ، قسمت دریاهای زمین،دریای آب شور که با خشکی احاطه شود،وسیع،افزون،بی نهایت
دورا : قله کوه
دور تَکین : همچون دُرّ،نظیر مروارید ،عزیز ودوست داشتنی
دوردانه : دانه مروارید،دُرّ،لٶلٶ،عزیزومحبوب،خلف یااولاد گرامی ودوست داشتنی
دورنا : درنا
دوزگون : راست ودرست،عاری ازکجی وانحراف،مطابق باقاعده واصول ،بدون کمی وکاستی،کامل
دوزلو : بانمک ،ملیح ،باملاحت
دولغون : پر ،تمام
دولقون : تمام وکامل ،پروانباشته شده ، دارای مضمون،مهم،والا،برتر
دونیا : کائنات ،کرۀ زمین ،عالم هستی ،عالم اجتماعی انسانها
دویسال : دارای احساس وعاطفه ،صاحب حس وادراک واندر یافت ظریف،حسّاس
دویغو : درک ودریافت حوادث عالم خارج،قابلیت فهم وادراک،متوجه شدن وآگاهی یافتن
دیرلیک : آسایش ،امن وامان ،آرامش ،حیات ،تفاهم وسازش متقابل
دیکمَن : رأس ،نوک ،قلۀ کوه
دیلَک : آرزو وخواسته،مراد،خواهش
دٶکمن : جذاب،برازنده ولایق
دٶنوش : تغییر و تحول اساسی جهت توسعه وگسترش چیزی ونیز ترقی وپیشرفت می باشد

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ر:

 

رشمه : روبان یا لنتی که به منظور زینت استفاده می شود
ریما : نام قدیم در یاچه ارومیه .

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ز:

 

زئینَب : نگین سنگی قیمتی ،جواهرات ،زینت پدر
َزرتکین : دختر یابانویی که نظیرطلااست ،همانند طلا
زَرخانیم : خانمی نظیرطلا ،زیبا روی
زَرلی : پوشانده شده باطلا ،مزیّن به طلا
زومرود (زُمُرد ) : سنگی قیمتی وبراق به رنگ سبز

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ژ:

 

ژاریک : درخشنده ،منوّر
ژالین : شعله
ژَمیس : میوه ،ثمر

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف س:

 

سئچکین : ممتاز،لایق گزینش ،برگزیده
سئزال : دارای احساس ،درک کننده ،فهمنده ،حسَاس
سئزَر : آنکه بتواند درک کند
سئل شن : سیل شادی
سئلناز : سیل ناز وعشوه ،دنیایی از قشنگی
سئودا (سودا) : عشق ومحبّت،سُودا ،عشق شدید،میل ورغبت،هوس وخواسته،آرزو
سئودیم : علاقه مند شدم ،پسندیدم
سئوَر : دوست دارنده وعاشق،محبوب ودوست داشتنی
سئوسای : احترام متقابل در عشق ورفیق
سئوشن : شادی را دوست دار
سئوکال : محبوبیّت داشته باش وزندگی کن ،حس صداقت درعشق
سئوگی : احساس علاقه ودوستی
سئوگیم : بیان واژه «سئوگی»اززبان اول شخص مفرد
سئوَن : دلباخته شونده
سئوناز : نازدوست ،عشق ناز
سئویل : دوست داشتنی ،لایق ، محبوب ، شایستۀ دوست داشته شدن
سئویم : جذّاب ،جلب کننده
سئوین : خوشحال گشتن ، شادمان ومسرور شدن
سئوینج : حس شعف وشادی ،فرح
ساچلی : گیسوی بلند
ساچناز : دختری که گیسوان قشنگی دارد
سارا : قوت و جسارت
سارای : ماه زرد و روشن،نام یکی ازآبادیها درجزیرۀ شاهی دریاچۀ ارومیه .
سارین : ترانه
ساناز : بی همتا ،کم نظیر
سانای : محترم ،لایق احترام
سایا : یک رنگ وبی ریا
سایات : دارای نام وجاه
سایرا(سِهره یاسِیره ) : آواز خواندن ،چه چه زدن ،بلبل
سایراش : نجوا کردن ،زمزمه نمودن ،به آرامی آواز خواندن
سایراو : پرندۀ آوازه خوان ،بلبل
سایقی : احترام ،حرمت ،ادب ونزاکت
سایقین : حرمت نشان دهنده ، احترام گذارنده ،انسان شایسته احترام
سای گول : گل مورد احترام ،زیبارخساری که لایق احترام است
سایلان : مورد احترام ،معتبر ومحترم
سایلاو : نماینده ،وکیل ،برگزیده
سایین : لایق حرمت ،محترم ،آنکه دیگران باوی محترمانه رفتارنمایند
سدره : نام درختی در آسمان هفتم
سَرپیل : پاشیدن ،پراکنده گشتن ،جهیدن
سَرمین : محجوب ،باحیا ،آبرومند
سرین : صبور بودن
سَلما : برگ درشت ،برگ پهن
سَلَن : صدا ،آوای موزون ،لحن خوش ودلنشین ،آهنگ
سورمه : ماده ای که بانوان بر چشم کشند ،کَحل
سوسن : دراصل «شوسانّا» است گیاهی از تیره زنبق دارای برگهای زیباو خوشبو،این(نام بین المللی)
سولماز : آنکه تازگی وطراوتش راحفظ کند،همیشه شاداب،به دوراز پژمردگی
سومَر : قوم سومریان که بنابه نظریۀ بسیاری ازدانشمندان ازاقوام ترک بوده .
سونا : قو،اُردک ،اردکی که در ناحیۀ سرش پرهای سبزرنگ دارد،جهت مدح زیبا رویان
سونار : تقدیم می کند ،اهدا می نماید
سونال : تقدیم شده ،پیشکش شده ،عطا گشته ،هدیه شده
سونای : آخرین شب طلوع ماه،عطا شده ،تقدیمی
سوندوس : دیبا ،پارچه ابریشمی لطیف وگرانبها
سون گول : آخرین گل متولد شده از مادر (فرزند دختر)
سیبئل : قطرۀ باران ،سنبل ،خوشۀ گندم
سیرما : گلابتون،رشته های نازک وظریف وباریک طلایانقره شبیه به نخ،رشته زرین،یاسمین
سیلا : ملحق شدن ،وصال
سودا : عشق
ساق اولون
ساق یاشین
سوگل: سوگلی
سوین: شاد باش
سلنا : سولنا ، خدای ماه ، الهه ماه ، مجازا ماه
سلین: خروشان

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ش:

 

شایلی : بی همتا
شَن آی : ماه شادی بخش ،ماه خوشایند
شَنال : خوشحال ومسرور ،راضی وخوشنود ،شاد،دلخوش
شَن ایز : علامت یااثر شادی بخش ،نشانۀ خوشبخت
شَن سَس : خوش آوا
شَن گول : گلی که مایه خوشبختی است ،گل رضایت بخش
شَن ناز : دختر نازوشاد
شن یار : یارشاد وخوشحال

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ص:

 

صونا : پاک ، آرام نام پرنده ای بر روی دریاچه ارومیه نام ترکی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ط:

 

طرلان : بازشکاری،«طارلان»

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98حرف ف:

 

فَرآی : نورماه ،مایه زینت وزیبایی ماه
فولیا : گل نسرین ،نرگس زرد
فوندا : علف جارو یاجاروب ،بیشه ای که در آن علف ها وبوته های بسیاری روئیده باشد،علفزار

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ق:

 

قاراتئل : سیاه مو
قاراجا : تیره رنگ،بُز کوهی
قاراگیله : انگور سیاه دانه
قاراگٶز : سیاه چشم ،دارای چشمانی بامردمک سیاه رنگ
قَرَنفیل : گل میخک
قلم گول : دارای نگاری چون گل ،زیبارخسار
قنیره : بی مثل ومانند ،زیبارخسار بی نظیر
قوتلوآی : ماه مقدّس وخوش یمن
قیز ناز : دختر نازنین وعشوه گر
قیزیل : سرخ ،طلا
قیزیل گول : گل سرخ(رُز)،گل محمدی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ک:

 

کاراک : مردمک چشم
کاواک : درخت تبریزی ،سپیدار
کایرا : لطف واحسان ،نیکی کردن
کایران : چمن ،مکانی مسطح ،میدان
کایناک : منبع ،مٲخذ،فعال ، پرانرژی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف گ:

 

کَپَنَک : پروانه
کَکلیک : کبک،پرنده کوهی
کَلَبَک : پروانه
کوتکو : ساده ،متواضع ،مٶدّب
کونات : آنکه محبت وعلاقه سایرین راجلب می نماید ،مهربان
کیمیا : علم شیمی ،حکمت وقدرت
کٶلگه : سایه
کؤنول : قلب ،دل ،احساسات قلبی ،میل واشتیاق ،آرزو ،هوس
گلین : عروس
گول آی : متشکل است ازدوکلمه «گول» و«آی»
گول ایز : نشان وعلامت گل ،ردِّ گل
گول باهار : گل وبهار
گول بَن : آنکه خالی زیبا چون گل داشته باشد
گول بنیز : گل چهره ،گل گونه
گول بوداق : شاخه گل ،بوته گل
گول تَک : گل نادروکمیاب ،نظیر گل
گول دَم : دارای نَفَسی خوشبوهمانند گل
گولدَن : به عمل آمده از گل ،متعلق به گل
گولر : خنده رو ،خندان ،تبسم کننده ، خوشحال ،مهربان ومشفق
گولرآی : « گول ر» و « آی »
گول سئل : سیلی از گل وشکوفه، نظیروشبیه گل ،متعلق به گل
گول سئو : علاقه نسبت به گل ،دوستدار گل ،شیفته وشیدای گل
گول سئوَن : عاشق گل
گل سئوین : خندیدن ،رقص وخنده ،شاد ومسرور گشتن
گول سَرَن : پراکنده کننده گل
گولسون : همواره شاد ومسرور ،خوشبخت وخرّم ،خندان
گول سوی : ازسلالۀ گل ،صاحب اصل و تباری نجیب وپاک چون گل
گوللَر : گلها
گوللو : مزیّن شده با گل ،گلدار
گولوش : خنده،شاد ومسرورگشتن،حالت ووضعیت خندیدن،مزاح شادی ونشاط
گولومسَر : همیشه خندان
گلابتون : رشته های باریک طلاونقره یارشته های نخی شبیه به آنها،نخ زردار
گول یاز : گل بهاری ،گیاهی که در فصل بهار گل دهد
گولین : نظیر وشبیه به گل ،گلزار ،گلستان
گوموش : نقره
گون : خورشید،روز،دوره و زمان
گون سئل : نظیر ومانند خورشید
گونَش : خورشید
گون فَر : اشعه خورشید ،پرتو آفتاب
گونول : خواسته وخواهش دل
گٶرکم : منظره،معروف شدن،شٲن وجلال،نمای خارجی
گٶزده : محبوب وپسندیده،تقریر شده،برتراز همه،خوشایند
گؤزَل : زیبا،بی عیب ونقص
گؤزَن : جذاب وگیرا ،زیبا
گؤک سئل : متعلق به آسمان
گؤک سَن : متعلق به آسمان،آسمانی
گؤک من : چشم آبی وبور،دختری با پوست سفید وموی زرد رنگ
گؤنَن : شاد گشتن،مرطوب
گؤی چَک : زیبا،دوست داشتنی

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ل:

 

لاچین : پرنده ای شکاری ازجنس شاهین با پاهای قرمزرنگ
لیل پار : گیاهی برگ دار که درمناطق پُرمی روید

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف م:

 

مئلیسا : تُرَنج ،علف لیمو ،بالنگ
مارال : گوزن ماده ،زیبا
مارتی : مرغ دریایی
ماگنولیا : درخت یا بوته ای است همیشه سبز دارای گلهای‎درشت‎خوش عطر وبرگهایش گاهی میریزد
ماویش : دختر بچه بور یا سفید چهره ای که چشمانی به رنگ آبی روشن داشته باشد
ماه پاره : پارۀ ماه ،تکّه ای ازماه
مایوک : غنچه ،گل نشکفته
مَلتَم : باد ساحلی ،مه
مَنَکشه : گل بنفشه
مورایپَک : نوعی پارچه مخمل ،ابریشم بنفش رنگ
مورتان : رنگ صورتی شفق به هنگام سپیده دم
مورگول : گلی که به رنگ بنفش است ،گل بنفش رنگ
مورَن : رود ،آب روان وجاری ،نهر بزرگ
مویان : خیرات،خیرونیکی ،ثواب
مین گول : دسته ای حاصل ازهزارگل
مین ناز : آنکه نازوغمزه اش فراوان است،کسی که بسیارنازو آدا دارد

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ن:

 

ناخیش : در اصل « نقش »است،طرح،شکل،زینت وخط
نارچیچک : گل انار
نارگول : گل انار
نارگیله : دانه های داخل انار
نارین : ظریف وباریک ،نازک ، ریزوکوچک
نارین گول : گل یا شکوفه ظریف وریز
ناز گول : گلی که ناز کند ،گل نازنین
نازلی : پرنازوعشوه ،ب اادا و اطوار
نسترن : نسرین
نورال : نورانی شونده ،روشنایی مقدّس
نورایشیک : بسیار درخشان،برّاقترین نور،بسیارتابناک
نورپری : پری تابناک ونورانی
نورجان : دارای جانی تابناک ودرخشان،آفریده شده ازنور،بسیارزیبا
نورچین : سیل روشنایی ،درخشش نور
نوردان : خلق شده ازروشنایی
نورسان : همچون نور،نظیر نور
نورلان : تابناک گردنده،درخشان شنونده،نورانی وبرّاق
نورمان : خلق شده ازنور،نظیر نور
نیلای : درخشان، مثل ماه

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف و:

 

وارجان : دارای قلب وروح وجان،اهل دل،صاحب حیات
وَردا : برگرفته از واژه عربی« وَرد» به معنای گل سرخ است

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ه:

 

هومای(الهه) : الهه،پرندۀ هما،پرنده دولت وسعادت،یمن وبرکت

 

اسم دختر خاص و تک جدید 98

حرف ی:

 

یئشیم : سنگی سبزرنگ وبسیارقیمتی،سنگ یَشم
یئنی شن : شادی جدید،جشن وشادی نو
یئنی گول : گل نوشکفته،گلی که هنوز طراوت داشته باشد
یاراش : خوشایندی،زیبایی،جذّابی
یاراشیق : دوست داشتنی ،زیباوجذاب ،خوشایند وخوش ظاهر
یارپاق : دراصل «یاپراق» است،برگ درخت وگیاهان
یارلیک : فرمان امر،دستور
یارماکان : هدیه،ارمغان
یازباهار : فصل مابین تابستان وزمستان،فصل پاییز
یازگول : گلی که درفصل تابستان می شکفد،گل تابستانی
یاسام : نظم وترتیب ،قاعده وقانون
یاشا : آفرین ،زنده باد
یاشار : زندگی کننده ،دارای عمری طولانی ،سالم وسرزنده
یاشام : حیات،عمر،زندگی
یاشیق : خورشید،نور آفتاب
یاشیل : سبزرنگ،تروتازه،باطراوت
یاشین : رعدوبرق،صاعقه،آذرخش
یاغمور : باران،بارندگی
یالدیز : مزیّن به آب طلا ونقره، زینت داده شده
یالقین : سراب
یانار : مشتعل ، فروزان ، سوزان ، قابل اشتعال ، آتش فشان
یاناک : گونه ،هریک ازلپهای درصورت
یوجَل : رفعت، بلندی، گرانقدری
یورتسال : منسوب به وطن ،وطنی
یوردام : چالاکی، با سرعت و با شتاب حرکت کردن،ناز ، عشوه و ادا
یوردوم : وطن من، زادگاه ومیهن من
یوروک : حیات ،آفرینش ، طرز زندگی
یوسما : نازنین، دارای عشوه و ادا
یوکسَل : برتر، والا، اوج گیرنده و بالا رونده ،محترم، ذیقیمت
یٶنال : دارای هدف وسمت وسو

 منبع : نیک شو

0
بازخوردها
  ارسال نظر
  Day Deal
   

   همیشه با شما خواهیم بود

   

   

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در فیسبوک     فروشگاه اینترنتی دی دیل در توییتر    فروشگاه اینترنتی دی دیل در اینستاگرام

    

    

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در تلگرام      فروشگاه اینترنتی دی دیل در پینترنست     فروشگاه اینترنتی دیل دیل در آپارات

   

   

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در فیسنما      دی دیل در کلوب    فروشگاه اینترنتی دیل دیل در لنزور 

                 

   

               تماس با ما            

    

  021-33972251

   

  0935-9494634

   

  شنبه تا چهارشنبه

   

  ساعت 9 الی 17

   

  پنجشنبه ساعت

   

  9 الی 14

   

   

  کد کیو آر فروشگاه
  کوالا دیزاین؛ طراحی سایت، سئو، دیجیتال مار کتینگ

  برند ها