Loading...

راز خوشبختی و سعادت انسان

راز خوشبختی و سعادت انسان
بـدون شک اولـیـن پـاسخ خـدا ، بـه معـمای راز خوشبختی و سعادت انسان، در افـسـانـه ای قـدیـمی کـه حامـل پـیـام مهـم خداست ، پـنـهـان شـده اسـت.

هـنـوز در دنـیـای مـدرن، وقـتی فـرزنـدان آدم بـه میوه ممنوعه اطـرافـشــان نـزدیک مـی شـونـد،

مـجـازاتـی از هـمـون جـنـس مجازات پـدر،  اون ها رو از کرده خـود پـشـیـمـان می کـنـه.

.

ـــ از مقـام خـود فـرود مـیـان.           ـــ شرایـط زنـدگـیـشـون سخـت تـر مـیـشـه.

ـــ لـبـاس عـزت از تـنـشـون در مـیـاد، بـه عـبـارتی  ( ملـزومات یک زندگی آبرو مندانه از اونا گرفته میشه )

 

اگه به ندای قلبت گوش بدی، خودت میدونی از بین همه میوه های اطرافت ، کدام یک میوه ممنوعه  است. شاید حق مسلم یک انسان، شکستن یک دل، چشم  داشتن به داشته های کسی، از هم پاشیدن یک خانواده، بر ملا کردن یک راز، رابطه نامشروع با یک متاهل؛ یا افکار و کردار ی که ….  خودت  کاملا میدونی.

.

در  هـمه اون ها  یک چـیـز مـشـتـرکـه  ” لـذت ”  مثـل خـوردن یک میـوه خـوش طـعـم.

راز خوشبختی انسان

بـسـوی خـودت بــر مـی گــرده

.

 پاسخ دیگر معمای راز خوشبختی و سعادت انسان 

.

در کنجکاوی هایم دیدم آدم های بـدبـخت، کسانی بودند که تو زندگی شون حداقـل یک دل رو شکسته بودند، و اغلـب بیشتر از یک دل. همونـطور که صدای ما به کوه می خوره ( پژواک) و بـه سمت خودمون  بـرمی گرده، ایـن جهان طوری آفریده شده کـه اثرات کردار ما در آینده، بصورت مشکلات، سختی ها، حوادث و بدبختی بـه سمت خودمون  برمی گرده.

 بـرمی گـرده پـاسـخ قـدیـمی  معـمای راز خوشبختی وسعادت انسان بـود.

.

.

 غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـد

.

خوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

.

اما انسان ها  زشتیهـا را خلق کردند  و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات میکنند

.

راز سعادت و خوشبختی انسان

 نتایج بررسی هـزاران سرگـذشت در جامعـه

.

وقـتـی تـعـریـف خـوشـبـخـتـی ایـنهـاسـت: 

لـذت ــ آرامـش خـاطـر ــ سـلامـتـی ــ پــول ــ آبــرو ــ هـمـسـر و  فـرزنـد خـوب  و خـیـلـی چـیـزای دیگـه.

وقـتـی طـغـیـان و ظـلـم مـی کـنـی، روزگـار هـمه یـا قـسمـتـی از ایـن نـقـاط ضعـفـت رو از تـو می گـیـره، بـلکه فـروکـش کـنی سرت به سنگ بـخـوره و مـجـبـور بـشـی بـه کـردارت فکـر کـنی.

.” بـلکـه اصـلاح بـشـی “

وقتی ستم می کنی ، خدا میتونه از هزار راه آرامش خاطرت رو بگیره و خوشبختی رو برات تبدیل به یه خواب کنه

خوشبختی یعنی لذت و آرامش خاطر

خوشبختی یعنی: داشتن آرامش خاطر

بت یک انسان بجای خدا

.

 بت های قـلـبـت رو بشکـن، تـا مـتحـول بـشـی 

.

بـت هـر آدمی اسـت کـه بـه جـای خـدا، اون رو در مـدیـریـت دنـیـا مـوثـر بـدونـی  و لـحـظـه ای بـه اشـتـبـاه فـکــر مـیـکـنـی کـاری از دسـتـش بـر مـیـاد   و جـای خـدا قـرارش مـیـدی.

بت همان کسی است که بجای خدا ، در مخیله ات فکر میکنی میتونه مشکلت رو حل کنه، و برای راضی نگه داشتنش مجبور میشی سرت رو جلوش خم کنی.

جبر و اختیار

 

پاسخ نهایی به معمای دیرینه جبر و اختیار…

.

درسـتـه کـه در فـرمـولـهـای پـیـچـیـده خـدا گـرفـتـار شـدیـم…

.

و ایـن جــبــره…

.

ولی جالـب اینجاست، که فـرمـولهـای خـدا بـر مـبـنـای کـردار مـا نوشتـه مـیـشـه…

.

و ایـن اخـتـیـاره…

.

یـک مـثـال خـوب ایـنـجـاسـت… روی بـیـشـتـر کـلـیـک کـن…

دعا

.

دعا کن  –  دستور نـده

.Prayer

نگـو خدایا ایـن کار رو بکـن، اون کار رو نکـن.

.

بهتره که تصمیمات عالم رو پاک ترین وجود عالم بگیره  نه تو،  تو فقط باید نیازت رو بگی،  مثلا  اگر کسی رو  برای  ازدواج میخوای نگو خدایا ما رو حتما به هم برسون؛ بهتره بگی خدایا من به  لطف تو  محتاجم  اما در نهایت هر چی تو صلاح میدونی  اون بهتره، چون تو از بالا می بینی  و از باطن همه چیز  با خبری.

.

.

« در دعا هـات  از جملات دستوری  و امـری  استفاده نـکـن »

 

هیتلر شمشیر خدا

.

فرقی نمی کنه هیتلر، زلزله یا سیل 

.

هیتلر شمشیر خدا، برای مجازات ستمکاران.

.

ظهور هیتلر ( و امثال او ) برای عذاب مردم جهان تصادفی و اتفاقی نبود، هیتلر تجلی ستم و طغیان مردم خود بود، هیتلر همان مامور جهنم  که گنه کاران رو عذاب می کنه،  متجلی شد  و به منصه ظهور رسید.

هیتلر  پاسخ روزگار به زشتکاری انسان بود؛ خالق هیتلر کسانی بودند  که هیتلر آنان را عذاب کرد. حاکم ظالم هر قوم، تجلی زشتکاری مردمی است که بر آنها حکومت می کند، همانطور که زلزله و سیل تجلی کردار مردم آن شهر  هستند.

.

      و خدا ظالم نیست.

تصمیم خدا

.

مجله های موفقیت

.

میگن دنیای تو همونیه که فکر میکنی  و تو با فکرت میتونی دنیات رو عوض کنی،  یک تبصره به حرفاشون اضافه کن، بگو شاید؛ بشرطی که  حقی یا  دل شکسته ای  پشت سرت نباشه چون اگه  تو بخوای با فکرت  دنیات رو عوض کنی  و بالا بری و خدا بخواد  بخاطر ظلم ها و دل هایی که شکستی پایین بیای،  مطمئنا خدا پیروز میشه.

برای خوشبخت شدن، ابتدا خدا رو به این نتیجه برسون، که لیاقت خوشبختی رو داری.

.

یـه فکـری هـم بـرای ظلم ها و دل هایی که شکـستی بکـن

هر کی خوش قلب تره

       .

   مولانا میگه :

.

آب کم جو تشنگی آور بدست – تا بجوشد آب  از بالا و پست.

.

به جای اینکه در به در  دنبال خوشبختی باشی، ارزش درونت رو  اونقدر بالا ببر، که خوشبختی خودش به سمت تو دوان دوان بیاد، منظور از خوشبختی فقط پول نیست، بن لادن هم پولدار، اما بدبخت بود.

درجات خوشبختی: لذت، آرامش خاطر، سلامتی، آبرو، پول، همسر و فرزند خوب و . . . .

ضمنا این گفته خدا : خداوند از آسمان آبی نازل کرد  که در هر رودی بقدر وسعتش جاری شد.

براحتی از معنی  و پیامش  نگذر، البته شاید  آب در اینجا  بیشتر معنی  حکمت بده.

.

شاید هم منظورش اینه که  هرکی خوش قـلـب تره،  خوشبخت تر

بخشنده است

 .

هرگز نگو: ما که تو هـر دو دنیا بدبختیم

.

« چون اگه از هـمـیـن ثانـیـه بخوای، میـتـونی هـر دو دنـیـا رو بـدست بـیـاری »

.

باز آ باز آ هـرآنچه هـسـتی باز آ – گر کافـر و گبـر و بـت پرستی باز آ

.

این درگه ما درگه نومیـدی نیست – صـد بار اگـر تـوبه شکـستـی بـاز آ

.

  بـدبـخـتـی هات  اتـفـاقـی نـیـسـت  

 

برای مثال دانشمندان بوئینگ و ناسا، نه اسفند دود میکنن، نه به نحسی سیزده اعتقاد دارند، و نه عطسه رو نشانه میدونند. اما بعضی عقب افتاده های جهان سوم فعلا تصمیم ندارند از خرافات دست بردارند و این عقب ماندگی اسفبار خبر خوشی برای کشورهای پیشرفته است.

  اگـه بـه قـدرت خـدا،  اعـتـقـاد داری  

.

  تـوی دنـیـا فـقـط یک عـذاب دهـنـده هـسـت کـه روزگارت رو سیـاه می کـنه  

.

  و از دستـش همـیـشه در رنـج وسخـتی هـسـتـی، اون هـم بـازگـشت اعـمـال خودتـه  

چقدر بی انصافی

 

یک اسکناس هزار  تومنی  میدی به فقیر  و انتظار داری  یک ملیارد تومان  بلا  از سرت دفع بشه،  این که هنر نیست، بر فرض که داری  پول بیمه خودت رو  میدی،  بیمه کردن خودت که  جزو  کارهای خیر نیست،  اگه راست میگی  بدون داشتن انتظار به برادرت کمک کن  و آرزو  کن که مشکلاتش حل بشه.

 

یا اینکه  با خدا آشتی میکنی  به  این شرط  که پولدارت کنه و  اگه پولدار نشدی باز قهر می کنی، خدا رو  بخاطر  پاک بودنش  پرستش کن، حتی اگر گناه کردی  و  مجازاتت کرد  تا رشد کنی،  نباید پرستش خدا رو قطع کنی.

 

   « خدا رو بـه خاطـر پـاکـی و  زیـبـایی اش  بـپـرسـت،  نـه بـرای مـنـافـعـت »   

صفات آدم های بزرگ

 

خودت رو محکوم کن  اما مجازات نکن

 

اشتباهت رو توجیه نکن، با توجیه یک گناه بزرگ مسئولیت از تو ساقط نمیشه و تا ابد مسئول کردار بد خود هستی، سعی کن گاهی برعلیه خودت رای بدی، یعنی برعلیه هوس ها و منافع نامشروع و غیرانسانی ات.

 

الـبـتـه سخـتـه ، ولـی ایـن از صفـات آدم های بـزرگـه

0
نظرات
  ارسال نظر
  Day Deal
   

   همیشه با شما خواهیم بود

   

   

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در فیسبوک     فروشگاه اینترنتی دی دیل در توییتر    فروشگاه اینترنتی دی دیل در اینستاگرام

    

    

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در تلگرام      فروشگاه اینترنتی دی دیل در پینترنست     فروشگاه اینترنتی دیل دیل در آپارات

   

   

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در فیسنما      دی دیل در کلوب    فروشگاه اینترنتی دیل دیل در لنزور 

                 

   

               تماس با ما            

    

  021-33972251

   

  0935-9494634

   

  شنبه تا چهارشنبه

   

  ساعت 9 الی 17

   

  پنجشنبه ساعت

   

  9 الی 14

   

   

  کد کیو آر فروشگاه
  کوالا دیزاین؛ طراحی سایت، سئو، دیجیتال مار کتینگ

  آمار
  • تعداد کالا: 156
  • بازدید امروز: 573
  • بازدید دیروز: 3396
  • بازدید کل: 9896438
  برند ها