Loading...

طالع بینی مرد و زن متولد بهمن ماه (خصوصیات اخلاقی و شخصیت)

طالع بینی مرد و زن متولد بهمن ماه (خصوصیات اخلاقی و شخصیت)
خصوصیات اخلاقی متولدین بهمن ماه , مردان بهمن ماهی , مرد متولد بهمن داراي دوستان زيادي است

از اقرار به نقطه ضعف های خود منزجر است، حسود و سوءظني نيست، هارت و پورت و هياهو دارد، در ازدواج كند است، در بيماري وسواسي است.

 

مرد متولد بهمن نبايد انتظار داشته باشيد كه در امور عشقي رفتاري مشابه مردان ديگر داشته باشد، يك چنين انتظاري از يك چنين مردي بدون شك موجب نااميدي شديد شما خواهد شد. وقتي پاي دوستي در ميان است، شما مي توانيد بطور نامحدود روي او حساب كنيد، اما عشق براي او چيز ديگري است.

 

رفتار يك پسر جوان متولد بهمن با شما در هيچ صورتي مشابه رفتار پسران ديگر نيست، اين رفتار ظاهراً چنان است كه يقين داريد كوچكترين علاقه ای بشما ندارد و آن وقت يك روز ناگهان مي بينيد كه از شما خواستگاري مي كند، دليل آن هم خيلي ساده است، انها حتي با بدترين دشمنان خويش حرف خودرا با جمله: « ببين دوست من » شروع مي كند، براي ايشان هر رابطه ای داراي يك قاب بزرگ دوستي است،‌اما هيچ بعيد نيست كه در ميان اين قاب های بزرگ يكي داراي يك قاب مضاعف به اسم عشق باشد.

 

يكي از دلايل دير ابراز كردن عشق در متولد بهمن اين است كه عليرغم علاقه شديدي كه به آگاه شدن به اسرار ديگران دارد، از برملا كردن راز دل خويش خود داري مي كند. دائما سعي مي كند آنچه را كه در درونش مي گذارد، مخفي نگاه دارد. بنظر عده ای از روانشناسان مرد متولد بهمن از سر در گم كردن ديگران لذت مي برد.

 

مرد متولد بهمن ذاتا اجتماعي است و به اين دليل اگر ورزشكار باشد، عضو بي نظيري در بازي های تيمي خواهد بود، او مقررات حاكم بر رفتار و وظايف گروه ها رابه خوبي درك مي كند، براي هر يك از نزديکان خويش ارزش قائل است، در حالي كه فقط براي شمار اندکي از كساني كه با ايشان برخورد مي كند، ارزش خيلي خاص قائل است. اغلب مردان متولد اين ماه خودخواه و مغرور هستند، اما دقت كنيد كه اين نقص رابه رخ شان نكشيد زيرا به هيچ صورتي نمي توانند انتقاد را تحمل كنند و اين ضعف چنان در ايشان شديد است كه اگر فرشته ای را كه خود درنظر ديگران ساخته اند، بشكنيم، به كلي اعتماد به نفس خودرا از دست ميدهد.

 

مرد متولد بهمن به عبارت ديگر به صورتي غير عادي افكاري در سر مي پروراند كه اصلا عملي نيستند، و به اين دليل در طول زندگي راه و روش خويش را مرتبا تغيير مي دهد. يكي ديگر از اختصاصات او اين است كه خيلي پركار بنظر مي رسد، درحالي كه اگر دقت كنيم، متوجه مي شويم كه قسمت اعظم آن فقط هياهو است نه كار مثبت. يكي از محسنات او اين است كه ميتواند منافع خود رابه خاطر منافع ديگران ناديده بگيرد، ‌پس بعنوان شريك زندگي مي توانيد اميدوار باشيد كه به خواسته های شما مطرح خواهد بود، دراين دنیا پهناور ميليون ها نفر زندگي مي كنند كه هر كدام خواسته هايي دارند و خواسته هر كس هم براي خودش اهميت خاص دارد. براي مرد متولد بهمن هرگز اين امكان وجود ندارد كه به خاطر يك نفر از دنيا برود، او جزيي از جمع است و اين وضع را تا آخر عمر هم حفظ خواهد كرد.

 

 

تجزنه و تحليل همه ی مسائل و مواردي كه با آنها مواجه مي شود، كار ابدي اين مرد است، به اين دليل يكي از وظايف دائمي شما اين بايد باشد كه دقيقا مراقب رفتار و گفتار خود باشيد زيرا در سر شوهرتان روزي هزار بار جمله منظورش از اين كار « يا اين حرف » چه بود؟ تكرار مي گردد و هر دفعه هم با موشكافي فراوان به جست و جوي جواب آن مي پردازد. يافتن جواب براي مسائل مختلف وی را به شدت تحريك مي كند. اگر ديديد شبي بي خوابي به سرش زده است و مرتب اين شانه مي شود، علت را عدم موفقيت در حل جدول كلمات متقاطع روزنامه عصر بدانيد.

 

دختري كه بخواهد وی را به دام ازدواج بيندازد، بايد حتماً دوز و كلكي جور كند. يك كتاب باز هرگز مورد مطالعه او قرار نمي گيرد، كنجكاوي او هميشه به صفحاتي است كه لبه آنها به هم چسبيده است. اگر شما در روزهاي قبل از ازدواج به او بي محلي كنيد و يا سرتان فقط به كار خودتان مشغول باشد، از او واكنشي خواهيد ديد كه به راستي تعجب آور خواهد بود.

 

اگر يك هفته از تماشاي فيلمي اظهار رضايت بكنيد و هفته بعد بگوييد كه حوصله رفتن به سينما را نداريد، فورا اين سئوال در سر او پيدا مي شود كه چرا تا اين حد دمدمي مزاج هستيد،‌كمااينكه او بطور مرتب از خود مي پرسد چرا فلان عطر را زده ايد، چرا لباستان اينقدر كوتاه است، چرا اينطور دستشويي كرده ايد و … تا جواب يك يك اين سئوالات را پيدا نكند، كوچكترين قدمي پيش نمي گذارد. طبيعي است كه اين دست به دست كردن ها و طفره رفتن ها و بي تفاوتي ظاهري ممكن است شما را فراري بدهد، آن وقت او با نگاهي حسرت بار از كف رفتن شما را نظاره مي كند و بعد به دنبال سوژه ديگري براي بررسي مي رود.

 

او ذاتا شلوغ است و حتي در خنديدن نيز سر و صدا به راه مي اندازد. ضمنا در روابط با همسر خود اهل خشونت نيست و بد رفتاري او فقط در حد سرپوش گذاشتن به روي ضعف های شخصيت خويش است. به احتمال خيلي زياد مرد متولد بهمن در طول زندگي خود مقام و شخصيتي كسب مي كند. او براي اينكه سري توي سرها داشته باشد، خود رابه آب و آتش مي زند و بالطبع ممكن است يك بار موفق بشود، اين موفقيت مي تواند از بردن جايزه نوبل تا انتخاب شدن بعنوان قد بلند ترين مرد شهر باشد.

طالع بینی مرد و زن متولد بهمن ماه (خصوصیات اخلاقی و شخصیت)

طالع بینی بهمن ماه

گروهي از مردان بهمن ماه به شدت وسواسي هستند كه شايد علت آن ترس حيرت آور آنها از ميكرب و بيماري است. البته او حداكثر سعي ممكن رابه عمل ميآورد تا اين ترس خودرا، مخصوصا از نظر كسي كه نسبت به او تعلق خاطري دارد، پنهان كند، اما با اندكي دقت مي توان اين ترس را در واكنش های غير عادي او ملاحظه كرد. آلرژي يكي ديگر از نقاط ضعف اوست تا حدي كه اگر روزي بشما گفت نگاه كردن به لوازم آرايشي كه به كار مي بريد، موجب كهير زدن او مي گردد. تعجب نكنيد،‌ طبيعي است كه يك چنين آدمي ا اين همه ی حساسيت در مقابل عوامل خارجي مي تواند موجب سر درگمي پزشك نيز بشود.

 

مردي كه دربهمن ماه به دنيا آمده قادر به بازگو كردن احساسات عاشقانه خود نمي باشد و اين بي تجربگي گاهي از جانب جنس مخالف سوء تعبير مي گردد. او هرگز بشما يك پالتوي شيك و يا يك انگشتر الماس هديه نخواهد داد، اما زندگي با او بدون پالتو و يا يك انگشتر الماس هم مي تواند مسحور كننده باشد.

 

بدترين خصلت او از نظر زبان اين است كه بر خلاف متولدين خرداد، مرداد، مهر و دي به اين آساني ها تن به ازدواج نمي دهد و بسياري از ايشان تا ايام ميانسالي خودرا از قيد و بند ازدواج بر كنار نگاه مي دارند.

 

اگر در ازدواج خيلي محافظه كار است. در عوض در دوستي سخاوتمند است و دوستي های او گاه شكوهمند و بسيارعميق است كه به آساني با عشق اشتباه مي گردد. به همين جهت زن ايده آل براي او زني است كه بيشتردوست او باشد و توقع برخوردار شدن از احساسات شديد عاشقانه را نداشته باشد.

 

حسادت در قاموس اين مرد معنا ندارد و تا زماني كه خلاف آن ثابت نشده بشما اعتماد نشان مي دهد. اين امر به خاطر آن نيست كه اصولا آدم خوشبيني است و به همه ی اعتماد دارد، بلكه بعلت آن است كه قبل از خواستگاري شما را از هر نظر تحت آزمايش قرار داده است.

 

به موازات حسادت، خيانت نيز در زندگي او جايي ندارد، منظورم اين است كه مرد متولد اين ماه، با وحود آنكه به سكس بي علاقه نيست و گاه لاف عياشي هم مي زند، تقريبا هيچگاه دست از پا خطا نمي كند، اگر ديديد شوهر متولد بهمن شما در مجالس و ميهماني ها خيلي با زن های ديگر گرم مي گيرد، مطمئن باشيد كه يكي از والدين او متولد برج آبان است.

 

مرد متولد بهمن پس از آنكه همسر خودرا انتخاب كرد، خيال خودرا از اين بابت به كلي آسان تصور مي كند و به اين فكر مي افتد كه حالا مي تواند به موضوعات مهمتري بينديشد.

 

سكس براي او جاي بسيار مخصوصي در زندگي ندارد و بازتاب اين امر در روابط دوستانه او با دخترها نيز ديده مي شود. او ممكن است فقط به اين دليل كه دوستي او با يك دختر دارد حالت صادقانه خودرا از دست مي دهد، كليه روابط خودرا با وي بطور كاملا ناگهاني و غير قابل پيش بيني قطع مي كند. خيال نكنيد كه اين كار او فقط قلب دختر را مي شكند، قلب او نيز جريحه دار مي گردد.

 

مرد متولد بهمن شكستگي قلب خود رابه شدت از ديگران پنهان نگاه مي دارد زيرا از نظر روحي طوري است كه اگر نقاط ضعف او برملا بشود، به كلي خرد و مضمحل مي گردد. اگر روزي عاشق يك مرد جذاب متولد بهمن شديد، فورا از خدا بخواهيد كه يك صبر ايوب بشما ارزاني دارد. زيرا براي شنيدن جمله « عزيزم با من ازدواج مي كني» حتي يك قرن انتظار كشيدن زماني طولاني نخواهد بود.

 

مرد متولد بهمن گهگاه به لاك خود فرو مي رود، بي جهت ناراحت نشويد و مزاحمتي برايش فراهم نياوريد، ديري نمي گذرد كه به دنياي همگان باز مي گردد و شما را در روياهايي كه داشته است، شريك مي سازد، از اين موقعيت حداكثر استفاده را بنماييد زيرا يكي ازآن موارد نادر است كه مي توانيد در احساسات او شريك بشويد.

 

او احتمالا بهترين نان آور شهر نخواهد بود اما به خوبي قابليت آنرا دارد كه كاري بكند كه تمام دنيا ازآن بهره مند گردد و يا اولين كسي باشد كه قدم بر روي مريخ مي گذارد. زن كه شوهر وي متولد بهمن ماه است، بايد هر لحظه انتظار مواجه شدن بايك رويداد تعجب آور را داشته باشد، پس اگر يك روز خبر ورشكستگي وی را شنيديد، كاخ آرزوهاي خودرا خراب شده تصورد نكنيد، هيچ بعيد نيست كه دو روزبعد، با يك گوني اسكناس به منزل بيايد البته تعدادي مرد متولد بهمن وجود دارند، اما داشتن پول زياد آرزوي بزرگ او در زندگي نيست.

 

بررسي ها نشان مي دهد كه ثروت اغلب ثروتمندان متولد اين ماه يا باد آورده است و يا در اثر برخورداري از كمك دوستان و نزديکان،‌ جمع آوري شده است. به هر صورت ثروت زياد چيزي نيست كه او واقعا استحقاق آنرا داشته باشد و يا براي رسيدن به آن فداكاري كرده باشد. يك دليل ديگر هم ممكن است براي وجود مقادير متنابهي پول در حساب بانكي او وجود داشته باشد و آن هم پس انداز براي روز مبادا و ايام پيري است.

 

از نظر دست و دلبازي و پول خرج كردن بيشتر تابع عقل است تا احساسات، اما به نفع شما است كه هميشه زير پارچه روي طاقچه چند تا اسكناس درشت پنهان كنيد، اگر پاي تظاهر در ميان نباشد، هرگز دريافت كننده يك هديه گرانبها نخواهيد بود مگر اينكه يكي از والدين او متولد فروردين،‌ تير، آذر يا اسفند باشند كه دراين صورت آفتاب گاهي از مغرب در مي آيد. از نظر بچه ها، او حرف گوش كن ترين پدر دنيا است.

 

به علاوه او تنها پدري است كه پسرش به هنگام مواجه شدن با مشكلات عاشقانه با فراغ بال به او رو مي آورند، چون يقين دارند كه با حوصله بسيار به انچه مي گويند، گوش مي دهد و منطقي ترين و قابل قبول ترين راه حل ها را عرصه مي كند. به عبارت ديگر او حلال مشكلات فرزندان خود مي باشد.

 

يادتان باشد بزرگترين دليل ازدواج او با شما اين است كه مي خواهد مونس و همدمي داشته باشد، كسي كه دائما با او باشد و احتياجات و نيازهاي وي را مرتفع سازد و به هيچ وجه مايل نيست كه خواندن كتاب، تماشاي تلويزيون و يا حتي شركت در يك ميهماني زنانه مانع انجام اين وظايف بشود. نظر او درباره يك مادر و يك زن ايده آل خيلي ساده است. زني كه بطور دائم به او بپردازد. وقتي او چيزي خواست، متوقع است كه خيلي فوري خواسته وی را برآورده سازيد.

 

مرد متولد بهمن عشق اول خودرا براي تمام عمر در خاطره نگاه مي دارد. اين عشق رابا اولين قراري كه با يك دختر مي گذارد و يا اولين دختري كه با او روابط صميمانه برقرار مي سازد، اشتباه نگيريد. عشق اول او، ‌آن دختري است كه براي اولين بار قلب وی را به طپيدن واداشته است. او مي تواند جزئيات اين عشق را جزء به جزء براي زن خود تعريف كند،‌ انچه او دراين باره مي گويد، ممكن است براي شنونده كاملا خسته كننده باشد، اما براي خود وي بسيار شكوهمند است،‌با توجه به اين امر است كه اگر همسر اين مرد،‌ عشق اول او هم باشد، به راستي مالك قلب او خواهد بود.

 

روي هم رفته بايد گفت كه زندگي با اين مرد مطبوع و خوش آيند است و مخصوصا اگر از زمره زناني هستيد كه از وجود رويدادهاي شگفت انگيز در زندگي خود لذت مي بريد، بدون درنگ زن يك پسر متولد بهمن شويد.

طالع بینی مرد و زن متولد بهمن ماه (خصوصیات اخلاقی و شخصیت)

طالع بینی زن متولد بهمن

زن متولد بهمن اگر محیط و شرایط مشوق او باشد، از شهرت خیلی خوشش می‌آید. او صفاتی نزدیک به نبوغ دارد. از نظر فکری و روحی طبق معمول ثابت قدم و با وقار است و همیشه می‌داند مقصود و هدفش چیست. اگرچه در مسایل عشقی به سهولت نوسان پیدا می‌کند، لیکن موجودی با محبت است و علاقه خودش را نشان میدهد، البته وی را به سهولت نمیتوان به دست آورد. او هرگز خود رابه پای شما نخواهد افکند، زیرا طبق معمول کمی سرد و کناره جوست.

 

هنگامیکه از زاویه خویشتنداری اش به او می نگرید، وی را دوست داشتنی، اجتماعی، شوخ، باهوش و جذاب می‌یابید. طبق معمول به وسیله حلقه ای از دوستان و تحسین کنندگان احاطه شده است. اگر بتوانید توجه وی را جلب کنید موجود خوشبختی هستید، زیرا شخصیت او غنی است و از صفات خوب و پربار خویش، آزادانه دیگران را برخوردار میکند.

 

باور كنید نمی‌توانم زن متولد بهمن رابه خوبی توصیف كنم و بگویم شبیه به چیست. چون زن متولد بهمن پیرو هیچ چیز نیست. گاهی موهایش را مثل پسرها كوتاه می كند و دامنی می‌پوشد كه قوزك پایش را هم می پوشاند. زنان متولد برج بهمن نخستین كسانی بودند كه سایه چشم صورتی، قرمز روشن و آلبالویی و رژلب ارغوانی مصرف كردند. چون گرایش زیادی به جفت و جور كردن رنگها دارند .

 

همه ی ما می‌خواهیم كه دیگران ما را دوست بدارند اما هر یك به روش های مختلف. تا جایی كه می‌توانید به او آزادی و استقلال دهید تا شما را دوست بدارد. اگر همسر شما متولد برج بهمن است انتظار نداشته باشید كه آرام بنشیند، دمپایی شما را جفت كند و بچه را در تخت بخوابند و هر شب شیر كاكائو درست كند.

 

در غیر اینصورت یك شب وقتی به خانه بر میگردید میبینید كه طغیان كرده، شیركاكائو را روی تخت ریخته ، دمپایی شما را پوشیده و از خانه بیرون می‌رود. یقیناً پس از ازدواج برای خود حساب بانكی جداگانه ای دارد. او دوست دارد كه مردش بیرون از خانه كار كند شاید مجبورشوید در منزل بمانید از نوزادتان نگه داری كنید ! اومی خواهد درخشندگی خودرا حفظ كند و دوست ندارد كه ببیند با یك كهنه بچه، از جلا افتاده است. از آنجا كه نظرش در باره همه ی چیز تغییر میكند، گاهی دو رو بنظر می رسد.

 

گاهی نیز عمداً سعی می كند، شما را خشمگین كند. بهترین برخورد این است كه یك كلمه هم حرف نزنید و پیشنهاد نکنید چون مطمئناً بر خلاف نظر شما عمل خواهد كرد.

 

او بچه ها را مثل هم تربیت می كند. او میتواند خیلی افراطی باشد و بدون هیچ نگرانی در اتوبوس به بچه شیر بدهد.

 

زن متولد بهمن میـــخواهد بچه ها را متناسب با قرن جدید تربیت كند و آنها رابه مدارس خارجی بفرستد.

 

دختر متولد بهمن برج تندر و صاعقه طالع بینی است.

 

0
بازخوردها
  ارسال نظر
  Day Deal
   

   همیشه با شما خواهیم بود

   

   

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در فیسبوک     فروشگاه اینترنتی دی دیل در توییتر    فروشگاه اینترنتی دی دیل در اینستاگرام

    

    

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در تلگرام      فروشگاه اینترنتی دی دیل در پینترنست     فروشگاه اینترنتی دیل دیل در آپارات

   

   

  فروشگاه اینترنتی دی دیل در فیسنما      دی دیل در کلوب    فروشگاه اینترنتی دیل دیل در لنزور 

                 

   

               تماس با ما            

    

  021-33972251

   

  0935-9494634

   

  شنبه تا چهارشنبه

   

  ساعت 9 الی 17

   

  پنجشنبه ساعت

   

  9 الی 14

   

   

  کد کیو آر فروشگاه
  کوالا دیزاین؛ طراحی سایت، سئو، دیجیتال مار کتینگ

  برند ها